เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2560 ผมและอาจารย์เยาวนุช เอื้อตระกูล ได้เข้าไปรับการอบรม”การปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์” ที่จัดขึ้นโดยปรมาจารย์ด้านการเกษตร ที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์และหายากยิ่งในแผ่นดินไทย ที่ท่านเป็นปรมาจารย์ด้านการเกษตรหลายแขนง เช่น ผศ.ดร ยงยุทธ เจียมไชยศรี จบด๊อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน อเมริกา และเป็นท่านแรกที่จบมาทางด้านชีวเคมี ซึ่งบรรดาเหล่าลูกศิษย์ เพิ่งจัดงานมุทิตาจิตคารวะท่านอาจารย์ที่มีอายุ 80 ปีแล้ว นอกจากท่านจะเชี่ยวชาญทางด้านเคมี ท่านยังทำงานวิจัยและมือทำเองในการปลูกพืชไร้ดินหรือที่เรียกไฮโดรโพนิกส์มาหลายสิบปี แม้ปัจจุบันท่านก็ยังศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ในการอบรมนั้น ยังมีอาจารย์ระดับปรมาจารย์อีกหลายท่าน เช่น อาจารย์วีรพล นิยมไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ปุ๋ย รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการค้นพบและเพาะเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าสำหรับกำจัดศัตรูโรคพืช ศาสตราจารย์ ดร.จริยา จันทร์ไพแสง ผู้ค้นพบจุลินทรีย์บาซิลัสในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้ค้นพบในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย สำหรับกำจัดศัตรูพืชประเภทหนอนต่างๆ อ.อรรถพร สุบุญสันต์ เกษตรกรดีเด่น ในการปลูกพืชไร้ดิน ที่แต่ละท่านมีประสบการณ์ภาคสนามมาอย่างยาวนาน ได้มารวมตัวกันเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจะนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่จับต้องได้ และนำเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรแนวใหม่ ที่เคยคิดว่า ยาก สลับซับซ้อนและเป็นวิชาการ ให้นำเอาไปใช้ได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆ ผลของความสำเร็จและมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมรุ่นแรกจำนวนมาก ทำให้เป็นขวัญและกำลังใจของบรรดาท่านอาจารย์ทั้งหลาย ได้กำหนด ที่จะเปิดอบรมรุ่นที่สองขึ้น ดังมีรายละเอียดที่ได้รับแจ้งมาดังนี้

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครโครงการอบรมวิชาการ”การผลิตผักปลอดภัยในระบบไฮโดรโพนิกส์” รุ่น2 วันเสาร์-อาทิตย์ที่15-16กรกฎาคม2560 ณ.อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน สนใจดูรายละเอียดที่ www.btkasetthai.com หรือโทร.อ.จริยา 084-642-6653 หรือ addline ID:jariya.bt ขอบคุณค่ะ

จึงขอเชิญชวน ท่านที่สนใจ ที่หาโอกาสเช่นนี้ยากเหลือเกิน เพราะท่านอาจารย์ทั้งหลายก็อายุมากแล้ว แต่ท่านตั้งใจที่จะถ่ายทอดวิทยายุทธ์ที่ท่านมีประสบการณ์สะสมมานานแล้วให้แก่ท่านที่สนใจ ทราบข่าวนี้แล้ว ต้องรีบสมัครจองที่นั่งด่วนเลยครับ เพราะรับจำนวนจำกัดครับ โทรติดต่อโดยตรงได้เลยที่ ศาสตราจารย์ ดร.จริยา เบอร์ 084-642-6653 หรือ addline ID:jariya.bt
ภาพการอบรม”ปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์รุ่นแรกของปี 2560 ที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปรับการอบรมมา รับรองว่า เนื้อหาสาระ คุณภาพเปี่ยมล้นครับ

[envira-gallery id=”4999″]

Similar Posts

ใส่ความเห็น