ขณะนี้ ทางอานนท์ไบโอเทคยังไม่ได้เปิดรับสมัครอบรม หรือสัมนาใดๆ อย่างไรก็ตามท่านสามารถรับข่าวสารจากเราได้โดยกรอกข้อมูลตามลิ้งค์นี้