บรรยากาศในงานเสวนาเห็ดเป็นยาอย่างไม่เป็นทางการที่ไทยไบโอเทค ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมเสวนากันจากหลายฝ่ายทั้งจาก หมอ, คณาจารย์, นักวิจัย, ผู้ที่ได้ใช้เห็ดเป็นยาในการรักษา และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีความยาวมากกว่า 3 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น