การตรวจหาโรคมะเร็งจากพันธุกรรมโดย ดร.ดนัย ทิวาเวช

การตรวจหาโรคมะเร็งจากพันธุกรรมโดย ดร.ดนัย ทิวาเวช

ดร.ดนัย ทิวาเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมและยีนส์ที่แสด…

วิดีโองานเสวนาเห็ดเป็นยา กับหมอวิชัย
| |

วิดีโองานเสวนาเห็ดเป็นยา กับหมอวิชัย

บรรยากาศในงานเสวนาเห็ดเป็นยาอย่างไม่เป็นทางการที่ไทยไบโ…