ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญแห่งยุคออนไลน์ โดยทางอานนท์ไบโอเทค ได้เพิ่มใการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวต่างๆ ของอานนท์ไบโอเทค ให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ ด้วยเนื้อหาสาระและทันต่อสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด

Similar Posts

ใส่ความเห็น