ห้องนี้เปิดบริการสำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้ามาสนทนา ถาม-ตอบ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้ามาช่วยตอบหลายท่าน นำโดย ดร.อานนท์  เอื้อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเห็ด(อาวุโส) องค์การสหประชาชาติ ปี 2524-2548 และคณะ

Similar Posts

ใส่ความเห็น