เอกสารเห็ดเป็นยา ตอนที่ 3  เห็ดโคนน้อย เห็ดถั่ว หรือเห็ดปลวก
|

เอกสารเห็ดเป็นยา ตอนที่ 3 เห็ดโคนน้อย เห็ดถั่ว หรือเห็ดปลวก

เอกสารเห็ดเป็นยา โดยนักวิทยาศาตร์ (เพื่อนของ) ดร.อานนท์…

เอกสารเห็ดเป็นยา ตอนที่ 5 :เห็ดหิ้ง เห็ดหิ้งชั้นน้ำตาลเทา Fomes fomentarius

  Fomes fomentarius (Tinder Fungus): เห็ดหิ้ง เห็ดหิ้งช…