วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ได้ตกลงที่จะไปบรรยายเรื่องเห็ดเป็นยาให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ของสถาบันรังสีซินโครโดรน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะนำเอาเห็ดเป็นยาไปศึกษาต่อยอดโดยฝีมือและความสามารถของคนไทย แม้ฐานะของผมก็เป็นแค่เกษตรกรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแก่ๆคนหนึ่ง แต่ก็ยังอยากผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ไทย ทำเรื่อง ที่เป็นประโยชน์ ที่ต่างประเทศเขาพัฒนาไปไกลแล้ว งานนี้ ก็คงได้เจอกับบรรดาผู้สนใจ และคงได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

อีกวันรุ่งขึ้น ก็จะพาคุณกาญจณา เพชรมณี หรือที่รู้จักกันดีในนามนักเขียนนวนิยายอาวุโส ในนาม “ช่อลัดดา” ที่ท่านอยากจะไปดูสถานที่ตั้งฟาร์มของอานนท์ไบโอเทคที่ลพบุรี แล้วจะไปดูฟาร์มเห็ดระบบปิดที่ใหญ่ที่สุด ที่อำเภอหนองม่วง ลพบุรี ที่อยู่ไม่ไกลจากฟาร์มผมเท่าไหร่ อ้าวใครอยู่ใกล้ เตรียมตัวทัน ก็ขับรถตามกันไป รถออก 9.00 น.ตรง ที่อานนท์ไบโอเทค ซอยไอยรา 38

Similar Posts

ใส่ความเห็น