โรคหลอดเลือดหัวใจ กับเอนไซม์

บทความโดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล

โรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่ใช่โรคที่จำกัดแต่เฉพาะคนมีอายุเท่านั้น อายุมากหรือน้อยไม่ได้ทำให้เกิดโรคนี้น้อยหรือมาก การรักษาด้วยเอ็นไซม์สามารถรักษาโรคของเส้นเลือดแดงและดำได้สำเร็จ ในหนังสือเอ็นไซม์ Enzymes : The Fountain of life. Dr. Lopez, Williams, and Michlke เสนอหลักฐานเรื่องนี้ มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องในยุโรป และอีกหลายการศึกษาในอเมริกา ที่สนับสนุนการใช้เอ็นไซม์ในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยอ้างอิงถึงการบรรยายของ Dr. Inderst ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2533 ที่กล่าวว่า “การรักษาด้วยเอ็นไซม์เป็นการรักษาที่พิสูจน์แล้วว่า เป็นวิธีการที่เหมาะสำหรับโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด ช่วยลดการบวม กระตุ้นระบบเซลล์ เช่น เม็ดเลือดขาว โดยปราศจากผลข้างเคียงในระยะยาว
โรคหัวใจ เป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตอันดับหนึ่งในอเมริกา โรคหลอดเลือดหัวใจ ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักในการเป็นผู้ไร้ความสามารถ เพื่อให้เข้าใจถึงความซับซ้อนและส่วนที่สำคัญมากในร่างกาย เราควรทำความเข้าใจถึงระบบหลอดเลือดหัวใจ
จุดสำคัญขั้นพื้นฐานของระบบคือ เพื่อลำเลียงเลือดส่งผ่านร่างกาย ประกอบด้วยหัวใจ หลอดเลือด และท่อน้ำเหลือง ระบบไหลเวียนส่งผ่านออกซิเจน สารอาหาร สารคัดหลั่งจากระบบภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมนและสารเคมีที่จำเป็นสำหรับการทำงานของอวัยวะให้ทำงานปกติ มันจึงย้ายของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป ระบบที่แสนจะมหัศจรรย์ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิคงที่ และช่วยควบคุมให้น้ำและเกลือแร่สมดุลย์ (เกลือและโปตัสเซียม)
ในผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยมีเลือด 6 ควอร์ท (1 ควอร์ท เท่ากับ ¼ แกลลอน) ใน 24 ชั่วโมง จะมีเลือด 7,200 ควอร์ทไหลผ่านหัวใจ หลอดเลือดขนาดเล็กที่เรียกว่า แคปปิลารี่ มีขนาดเล็กมากจนเลือดผ่านได้ทีละ 1 เซลล์ อัตราการไหลของเลือดผ่านเส้นเลือดขึ้นกับหลายปัจจัยคือ แรงเต้นของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ การควบคุมปริมาณเลือดที่จะผ่านห้องหัวใจได้ และสุดท้ายหลอดเลือดแคปปิลารี่ เลือดไหลคืนไปที่หัวใจ โดยเส้นเลือดดำและขบวนการก็เริ่มต้นอีกครั้ง การไหลเวียนเลือดเป็นสิ่งสำคัญ ขณะที่ไหลผ่านเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำในหัวใจ คอ ศีรษะ สมอง และอวัยวะย่อยอาหาร จะลำเลียงและเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ โปรตีน ไขมัน และสารเคมี เมื่อเลือดเข้าและผ่านตับ มันจะนำกลูโคสและไกลโคเจนเข้าไปกรองและกำจัดสารพิษออก ไตจะทำความสะอาด ในต่อมน้ำเหลืองมีการลำเลียงสารอาหารภายในอวัยวะ เช่น ม้าม ต่อมทอนซิลและไธมัส จะช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน
อวัยวะและระบบของร่างกาย มีความต้องการเลือดปริมาณไม่เท่ากันในเวลาต่างกัน เช่น สมองต้องการมากตลอดเวลา กล้ามเนื้อต้องการเลือดเป็นระยะ หลายสิ่งขึ้นกับการออกแรง ซึ่งเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปสู่กล้ามเนื้อ อากาศร้อนจะเพิ่มการไหลเวียนไปสู่ส่วนที่เย็นของร่างกาย เมื่อไหร่ที่เรากินอาหาร กระเพาะอาหารต้องการเลือดมากขึ้น เพื่อช่วยย่อยและดูดซึมอาหาร ระบบประสาทควบคุมทุกกิจกรรม ถ้าปราศจากการควบคุมที่สำคัญ จะทำให้ความต้องการเลือดไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าระบบประสาทไม่ทำหน้าที่ ปริมาณเลือดในสมองจะเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายคุณเพียงเล็กน้อย มีเส้นประสาทเพียงสองเส้นควบคุมการลำเลียงเลือด อยู่ที่หัวใจเส้นหนึ่งและอยู่ที่คอเส้นหนึ่ง ทั้งสองเส้นประสาท จะคอยบันทึกการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิต และทำให้ระบบประสาทเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจ และขนาดของหลอดเลือด เพื่อจะคงไว้ซึ่งความดันปกติ ขณะนี้ท่านคงเข้าใจถึงความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต และชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการทำงานที่ถูกต้องแม่นยำเพียงไร ยังคงมีสิ่งที่พิศวงและน่าอัศจรรย์ของร่างกายอีกมากมาย
ไลเปสเป็นเอ็นไซม์ที่สำคัญ ใช้ในการสลายไขมันและโคเลสเตอรอลและการควบคุมไขมัน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหัวใจ ยอมรับว่า ถ้าสาธารณชนเข้าใจในความสามารถของไลเปสแล้ว ก็จะทำให้ปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดลดลง เอ็นไซม์ไลเปสถูกใช้ร่วมกับเอ็นไซม์ชนิดอื่นๆ เพื่อช่วยให้การย่อยสมบูรณ์ เพื่อนำไปบำรุงและทำความสะอาดเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกาย
การทำงานของเอ็นไซม์ เป็นแรงผลักดันในร่างกายของเรา ทุกๆความคิด ทุกๆลมหายใจ เราจึงอยู่ได้ด้วยเอ็นไซม์ พวกเอ็นไซม์จะช่วยย่อยอาหาร ลำเลียงสารอาหารและทำให้เลือดแข็งแกร่ง ถ้าใช้อย่างถูกต้อง จะเป็นแหล่งชีวิตสำหรับ ไต ตับ สมองและปอดของเรา
ในคนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจ ได้รับคำแนะนำให้กำจัดน้ำตาลและแป้งเป็นจุดเริ่มต้นที่เยี่ยมยอด การที่ต้องปัสสาวะบ่อยครั้ง เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญอย่างยากลำบาก เพราะว่า แพทย์ให้ยาขับปัสสาวะ เพื่อช่วยควบคุมความดันสูง และจังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ เมื่อคนไข้จำกัดการกินน้ำตาลมากเกินความจำเป็น ระดับน้ำตาลจะคงที่ หลังจากนั้น ร่างกายจะเริ่มกำจัดพิษโดยธรรมชาติ การใช้ยาจะลดขนาดลง การควบคุมอาหารจะมีผลโดยตรงกับการเต้นหัวใจและความถี่ในการปัสสาวะ
หลอดเลือด ก็เป็นเหมือนความกระตือรือร้นทางชีวภาพ เช่นเดียวกันกับ ตับ ไต หรืออวัยวะอื่นที่สำคัญสำหรับชีวิต หลอดเลือดขึ้นกับเอ็นไซม์ เมื่อหลอดเลือดอุดตันด้วยไขมัน ประสิทธิภาพของเอ็นไซม์จะลดลง หลอดเลือดจะหดตัว การรักษาเอ็นไซม์ภายในร่างกายให้ทำงานตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกาย ก็เพราะสารมหัศจรรย์(เอ็นไซม์)นั่นเอง เมื่อเราเครียดหรือเจ็บป่วย ระบบภูมิคุ้มกันของเราต้องเจ็บปวดทรมาน และพลังของเอ็นไซม์ถูกทำลายลง เช่น การกินเอ็นไซม์เพื่อไปหล่อเลี้ยงและทำให้ร่างกายแข็งแรง จึงเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่ง ที่ลดความกดดันในระบบการย่อย ทำให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เอ็นไซม์ทำให้เลือดของเรามีสุขภาพดี และร่างกายเราก็สมดุลย์