เมื่อปี 2555 หลังจากที่ดัดแปลงทำที่โค้งงอแป๊ปแบบง่ายๆได้ ทางอานนท์ไบโอเทค ก็เริ่มสร้างอาคารหลายหลัง ทั้งโรงเพาะชำขนาดใหญ่ โรงเพาะเห็ด แม้กระทั่งซุ้มสำหรับร่มเงาทางเข้าสถาบัน ทำไปศึกษาไป เป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว โดยได้เรียนรู้จุดเด่น จุดด้อยมากมายหลายรูปแบบ จนมั่นใจว่า จากนี้ไป รูปแบบที่ลงตัวแล้ว จะถูกขยายไปยังพื้นที่ใหญ่กว่า 200 ไร่ที่จังหวัดลพบุรี เพื่อจะใช้เป็นศูนย์รวมตั้งแต่ประวัติการเพาะเห็ดของประเทศไทย จนกระทั่งถึง การเพาะเห็ดแนวต่างๆ ที่สำคัญ จะเป็นสถานที่เรียนรู้ เรื่อง เห็ดกับธรรมชาติ โดเฉพาะอย่างยิ่ง เห็ดที่เป็นไมตอไรซ่าในอนาคตอีกไม่นานนี้

[envira-gallery id=”1422″]