เห็ดเป็นยา : เห็ดอการิคอน : Agarikon

Laricifomes officinalis: พันธุ์ที่เจอบนต้นลาช Larch tree
Fomitopsis officinalis: พันธุ์ที่พบบนต้นดักกลาสเฟร์ สปรุซ และเฮมลอก

photos from

Paul Stamets at  Fungi Perfecti

บทความเกี่ยวกับเห็ดอการิคอน ที่เป็นบทความของ Paul Stamets ได้เคยกล่าวถึงการตามหาเห็ดอการิคอน จากป่าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลทางตอนเหนือของอเมริกา และปรารถนาให้ช่วยกันอนุรักษ์เห็ดอการิคอนเนื่องจากประโยชน์อันทรงคุณค่าที่มีต่อมวลมนุษย์

ส่วนบทความนี้เป็นบทความที่กล่าวถึงประโยชน์ของเห็ดอการิคอน ในเรื่องการนำมารักษาโรค

แปลและดัดแปลงจาก

http://www.huffingtonpost.com/paul-stamets/agarikon-mushroom_b_1861947.html

โดย Paul Stamets

การรักษาโรคโดยอาศัยส่ิงรอบๆตัวตามธรรมชาติ ที่มีการบันทึกไว้มากมายทั้งในกรีก จีน ญี่ปุ่น เกาหลีและอีกหลายประเทศนั้น เห็ดก็เป็นส่ิงหนึ่งที่ได้ถูกบันทึกไว้ว่าใช้เป็นยารักษาโรค โดยมีเห็ดหลากหลายชนิดได้ถูกนำมาใช้เป็นยานานนับหลายพันปี และจนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสรรพคุณอื่นๆที่ค่อยๆปรากฎผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ
เห็ดอการิคอน เป็นเห็ดที่มีรูปร่างที่อาจจะดูแปลกตา หากจะกล่าวก็คือรูปร่างไม่เหมือนเห็ด ลักษณะจะเหมือนไม้ คนที่พบเห็นส่วนใหญ่จะกล่าวว่า รูปร่างของเห็ดอการิคอนหมือนรังผึ้งขนาดใหญ่เกาะอยู่บนต้นไม้ ปัจจุบันยังสามารถพบเห็ดอการิคอนได้อยู่ในบริเวณป่าเก่าแก่ที่สมบูรณ์ เช่น แถบอเมริกาเหนือ และยุโรป (ใกล้สูญพันธุ์)
เห็ดอการิอคอนเป็นเห็ดชนิด wood conk: polypore คือเห็ดเกิดบนต้นไม้ เนื้อในคล้ายเนื้อไม้ ดอกเห็ดมีรูเล็กๆจำนวนมากอยู่บริเวณใต้ดอก ซึ่งเห็ดอการิคอนก็เป็นเห็ด polypore ชนิดหนึ่งที่มีอายุยืนยาวมาก และอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเห็ดที่มีอายุยาวนานทีสุดในโลก การขยายพันธุ์ของเห็ดนี้คือการสร้างสปอร์สีขาวจากรูเล็กๆที่บริเวณใต้ดอกในช่วงฤดูร้อนและแพร่กระจายออกไป เห็ดนี้จะเกิดในป่าประเภท teprate conider forests คือฤดูร้อน คือมีอากาศที่ร้อน ฤดูหนาวคือมีอากาศที่หนาวแต่ไม่หนาวจัดจนเกินไป มีฝนตกหนักชุ่มชื้นเพียงพอ ซึ่งป่าทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย เช่นเมืองโอเรกอน ในรัฐวอชิงตัน และบริติชโคลัมเบีย ในแคนาดา และแถบขายแดนของประเทศอิตาลี และออสเตรเรีย เป็นภูมิภาค ที่มีอากาศ ความชื้นและ ส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเห็ดนี้

ผู้เชี่ยวชาญเห็ดในอเมริกา ของบริษัท Fungi Perfecti , Paul Stamets มีสายพันธุ์เห็ดอการิคอน 44 สายพันธุ์ ที่สะสมจากทั่วโลกโดยใช้เวลารวบรวมมากว่า 20 ปี โดยสายพันธุ์ 11 ชนิด นั้นได้รับการตรวจยืนยันจากยีนส์ โดนสถาบันวิจัย  National Center for Biotechnology Information in Maryland ว่าเป็นสายพันธุ์ Fomitopsis officinalis

ในการแพทย์ยุคโบราณ สมัยกรีก ให้คำจำกัดความของห็ดอการิคอนว่า เป็นยาอายุวัฒนะ เป็นยาที่ทำให้มีอายุยืนยาว โดยใช้รักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น โรคทางเดินหายใจ อาการเหงื่ออกกลางคืน และวัณโรค
เห็ดอการิคอน เคยได้ชื่อว่า “quinne conk” (ต้นไม้ตระกูลควินิน มีสารอัลคลอลอยด์ที่สำคัญมาก สารอัลคลอลอยด์ควินินใช้บำบัดรักษาโรคมาเลเรียที่ปลอดภัยกว่าการใช้ยาสังเคราะห์ไม่เป็นพิษร้ายแรง ส่วนสารอัลคลอลอยด์ ควินิดีน (quinidine) มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจคลาย)  ด้วยความที่เห็ดมีรสชาดที่ขม

สถาบันวิจัยโรควัณโรคที่อิลินอยส์ ในรัฐชิคาโก โดย ดร.สก็อต ฟรางซโบร และ นายชาง ฮวา ฮวาง Tuberculosis Research (ITR) at the University of Illinois at Chicago ได้วิจัยค้นพบสารสำคัญเด่นๆ 2 ชนิดในเห็ดอการิคอน ที่มีความสามารถในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรควัณโรค ซึ่งสารชีวภาพ 2 ชนิดนี้ของเห็ด สามารถกล่าวได้ว่ามีคุณสมบัติรักษาโรคได้ดีมากกว่ายาแผนปัจจุบัน

นอกจากคุณสมบัติต่อต้านการอักเสบและป้องกันเชื้อแบคทีเรียแล้ว ยังต่อต้านเชื้อไวรัส

Paul Stamets ได้มีการส่งตัวอย่างเห็ดมากกว่า 500 สายพันธุ์ ไปยัง สถาบันการวิจัยและพัฒนาวัคซีนหรือยาที่ต่อต้านสารชีวภาพ อาวุธชีวภาพหรือโรคระบาดเกิดใหม่ที่สำคัญ ที่ร่วมกับกองทัพอเมริกา ที่ตั้งขึ้นหลังเกิดการโจมตีในเดือนกันยายน 2011 “ BioShield BioDefense program “ หลังจากผ่านขบวนการตรวจสอบแล้ว เห็ดอการิคอนเป็นเห็ดที่แสดงผลที่เด่นชัดที่สุดในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส

ในการทดลองนั้น  เห็ดอการิคอนจำนวน 11 สายพันธุ์ที่ได้ทำการตรวจสอบ โดยการใช้สารสกัดเห็ดอการิคอน สายพันธุ์ที่มาจาก อเมริกาเหนือ คุณสมบัติที่เด่นชัดคือ ความสามารถในการป้องกัน

เชื้อไวรัส pox (cowpox) เชื้อไวรัสฝีดาษในวัว, swine (H1N1) ไวรัสไข้หวัดหมู , bird (H5N1) flu ไข้หวัดในนก และ herpes (HSV1, HSV2) ไวรัสที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นสาเหตุก่อโรคเริม

ซึ่งคุณสมบัติการต่อต้านเชื้อไวรัสนั้นมีสูงมากกว่ายาต่อต้านไวรัสจากโรคไข้หวัดในยาแผนปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับสถาบันวิจัยของรัสเซียเมื่อไม่นานนี้เช่นกันว่า คุณสมบัติต่อต้านเชื้อไวรัสในเห็ดอการิคอน มีความสามารถต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัด H1N1 ได้สูงมากและไม่มีสารพิษตกค้างต่อร่างกายมนุษย์

ผู้เขียนได้กล่าวถึงความสำคัญของสารชีวภาพสำคัญที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ ที่ยังซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่ยังคงอยู่รอบๆตัวเรา ที่ควรได้นำมาใช้รักษาชีวิตมนุษย์จากโรคต่างๆที่เกิดจากทั้งไวรัสและแบคทีเรียชนิดใหม่ๆ ทีมีการพัฒนาสายพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ซึ่งก็เช่นเดียวกับเห็ดอการิคอน และเห็ด Polypore ชนิดต่างๆ ที่ยังคงมีการศึกษาคุณสมบัติในการรักษาโรคที่ยังมีการค้นพบคุณประโยชน์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เช่นกัน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆเช่น แผ่นดินไหว ซึนามิ ภูเขาไประเบิด น้ำท่วม น้ำมันรั่วไหล สารกัมมตภาพรังสี ที่ก่อการสูญเสียต่อชีวิต มนุษย์ นก หมู ค้างคาว และสัตว์ต่างๆ คราวละมากๆนั้น มีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ที่มีชีวิตอยู่รอดหลังภัยพิบัติ เช่นเดียวกันกับเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อไวรัส ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ต่างๆ เมื่อภูมิต้านทานโรคน้อยลง เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น ความวิตกกังวลต่อชีวิตจึงมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ หากมนุษย์เรายังให้ความสำคัญในการรักษาชีวิตที่ยังจำเป็นต้องพึ่งพาธรรมชาติ และยังปรารถนาจะใช้ประโยชน์เหล่านี้ เราก็ควรที่จะร่วมกันรักษาป่าในที่ต่างๆ ให้เป็นป่าสงวน ป้องกันการถูกทำลาย เพื่อปกป้องสมดุลธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกนี้

“เห็ด Polypore เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาตินั้น

Thank you Paul Stamets