บทความโดย Paul Stamets

http://www.fungi.com/blog/items/the-search-for-agarikon.html

แปลโดย Apichaya Vatthanakulkachon

งานสำคัญของ Paul Stamets ในชีวิตของเขาที่ตั้งปณิธานไว้คือ การให้ความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยพึ่งพา เกี่ยวพันกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ

และความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ การต่อเชื้อเห็ดราที่เจริญเติบโตในป่าที่มีอายุอันยาวนาน โดยที่ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์ ที่จะทำให้ส่ิงมีชีวิตอื่นๆต้องเดือดร้อน โดยเฉพาะ เห็ดอการิคอน Agarikon, Fomitopsis officinalis เห็ดชนิดนี้ใช้เป็นยารักษาโรคมานานหลายพันปี และได้ชื่อว่าเป็น ยาอายุวัฒนะ “elixirium ad longam vitam” (“elixir of long life”) และเป็นเห็ดที่ใกล้สูญพันธุ์ในทางยุโรป ( ซึ่งแต่ก่อนถูกค้นพบมาก แต่เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้เห็ด อการิคอน ใกล้สูญพันธุ์ไปด้วย )

แต่ Paul Stamets ยังสามารถค้นพบในป่าที่เก่าและห่างไกล คือใน Washington States และ British Columbia เห็ดอการิคอน จะเกิดขึ้นได้ อาศัยการเกิด ลมของพายุเฮอริเคน และฝนที่ตกเป็นจำนวนมากๆต่อปี อการิคอน จึงสร้างและปกป้องตัวเองจากการต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียปาราสิต และเชื้อเห็ดราอืนๆ
โดยเห็ด อการิคอน มีอายุได้ยาวนานถึง 75 ปี Paul Staemts เคยสงสัยว่าทำไมเห็ดนี้ถึงได้อายุยืนนาน ทั้งๆที่เห็ดทั่วไปหลายๆชนิดถูกรบกวน หรือทำลายโดยเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ แต่ อการิคอน สามารถป้องกันตัวมันเองจากเชื้อโรคเหล่านั้นได้ Paul  Stamets จึงคิดว่าการมีเชื้อ อการิคอน น่าจะเป็นส่ิงสำคัญต่อวงการวิทยาศาตร์ยา
​โดย อการิคอนแต่ละสายพันธุ์จะมีความสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อคู่แข่งได้ต่างกันไป ซึ่งปัจจุบัน Paul Stamets ได้ทำการเก็บและจำแนก อการิคอน ไว้ 27 สายพันธุ์ ในเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา

ในเดือน สิงหาคม 2008 Paul Stamets พร้อมกับทีม เชื้อราวิทยาและนักวิจัยโรคการติดเชื้อ ได้เดินทางไปทะเลทางทะวันตกของแคนาดา โดยทางเรือ
โดยได้สำรวจดูสภาพป่าที่อยู่ห่างไกล ป่าริมทะเล โดยใช้กล้องส่องทางไกลดูลักษณะตอไม้ ต้นเฟอร์ดักกลาส ที่มักจะเกิดเห็ดที่หายาก ซึ่งอการิคอน ก็เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่ง

หลังจากใช้เวลาดูต้นไม้ผ่านไปเป็นพันๆต้น คนในทีมคนหนึ่งก็สังเกตุเห็น อการิคอน
หลังจากซูมกล้องเข้าไปก็จะสังเกตุเห็น อการิคอน รูปร่างคล้ายผี สีคล้ายๆช็อค ขึ้นอยู่ระหว่างกิ่งไม้

เป็นที่น่าแปลกที่สายพันธุ์นี้ จากการสังเกตุการเกิดนั้น ดูแล้วคล้ายกับเชื้อได้ตกจากบริเวณส่วนบนของต้นไม้ ลงบนกิ่งไม้ และกระจายการเกิดเส้นใยและแทรกซึมเข้าสู่ต้นไม้ ก่อรูปร่างเหมือนขาสองข้างบนกิ่งไม้

Paul Stametes ได้ปีนด้วยบันไดขึ้นไปเพื่อสะกิดตัดชิ้นส่วนของเห็ดเพียง “ปลายนิ้วมือ” เพื่อนำเนื้อเยื่อมาต่อเชื้อ แต่น่าเสียดายที่ในที่สุดเชื้อไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จึงเป็น “เห็ดที่ยังคงอยู่คู่กับป่า” ต่อไป โดยที่ เห็ดอการิคอน รูปร่างคล้ายผีนีจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายสิบปี ในขณะที่เส้นใยสามารถอยู่ได้อีกยาวนาน Paul และทีมงาน ก็หวังว่าจะได้กลับเข้าไป “ตัดชิ้นส่วนเล็กๆของเห็ด” เพื่อเก็บรวบรวมสายพันธุ์ ที่จะได้นำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

Paul Stamets มีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่จะเก็บสายพันธุ์ต่างๆ ของ อการิคอน ให้มาก เพื่อศึกษาพันธุกรรมที่หลายหลาย และการอยู่รอดของเห็ดเอง และ สำหรับมนุษย์เรา Paul Stamets ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ทำการศึกษารวบรวมสายพันธุ์ และวิจัยเห็ด เพื่อเรียนรู้ เพื่อการต่อสู้กับศัตรูตามธรรมชาติ และ เพื่อปกป้องผืนป่า

เพิ่มเติมบทความโดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล

เห็ด Agarikon จากนักวิทยาศาสตร์ที่อุทิศตนแก่วงการเห็ดเป็นยามาตลอดชีวิต คือ Paul Stamets,Founder, Fungi Perfecti; Advisor, Program of Integrative Medicine at the University of Arizona Medical School, Tucson ซึ่งได้ทำการวิจัยพบว่า เห็ดอะการิคอน มีสารที่มีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจ ที่ต้องต้านการอักเสบ ต่อต้านไวรัสที่สำคัญที่มีการระบาดเมื่อเร็วๆนี้ เช่น ไข้หวัดนก และไวรัสร้ายอีกหลายชนิด

Modern research into the agarikon reveals that it has strong anti-inflammatory, anti-viral and anti-bacterial properties, with several strains demonstrating strong action against pox (cowpox), swine (H1N1) and bird (H5N1) flu, and herpes (HSV1, HSV2) viruses. Stamets’ research shows that it is the mycelial cultures, rather than the mature fruiting bodies, that are most potent. It is Stamets’ belief that the agarikon, along with other polypore mushrooms, hold the key to yet-unknown miracle compounds for medicine, or as protection against bioterrorism or global pandemics or the crises brought on by natural disasters

ซึ่ง Paul Stamets ได้พบว่า สารต่างๆในเส้นใยเห็ดอะการิคอน มีสรรพคุณทางยาบางชนิดดีกว่าดอกของมัน และยังพบว่า หากจะให้ดีที่จะนำเห็ดพวกนี้ไปใช้เป็นยานั้น ควรใช้ร่วมกับเห้ดอย่างอื่นด้วย
มีอีกสิ่งหนึ่ง ที่ Paul Stamets ยืนยันในสิ่งที่ตรงกับวิธีการที่ทางอานนท์ไบโอเทคปฏิบัติอยู่เป็นประจำมานานแล้วก็คือ ทั้งดอกเห็ดและเส้นใยเห็ดแทบทุกชนิดอุดมไปด้วยสาร Ergosterol คือ สเตอรอลที่พบในธรรมชาติ เมื่อได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตจะเปลี่ยนเป็นวิตามินดีสองได้ ซึ่งวิตามินดีสอง มีส่วนสำคัญเกี่ยวกับกระดูกเป็นอย่างมาก

Thank you  Article ,photos and video from  Paul Stamets .