ผมอยู่ในแวดวงการเกษตรมาตลอดชีวิต และผมก็อยู่ในขบวนการที่จะต้องสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นทั้งการศึกษา วิจัยและงานถ่ายทอดวิทยาการ ก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการสร้างโรงเรือนแทบทั้งสิ้น แน่นอนครับ โรงเรือนแบบง่ายๆ ก็เป็นรูปหลังคาจั่ว หรือเพิงหมาแหงน รู้ทั้งรู้ว่า มีโรงเรือนอีกอย่างหนึ่ง ที่ผมอยากสร้างที่สุด ก็คือ โรงเรือนแบบหลังคาโค้ง เพราะนอกจากมันสวยแล้ว หากเป็นโรงเรือนเพาะชำ หรือโรงเรือนที่หุ้มด้วยพลาสติกหรือสแลนแล้วล่ะก็มันสวยดี พื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวาง ไม่ต้องมีเสามากมาย ยิ่งได้ไปดู ไปเห็นใครต่อใครสร้างโรงเรือนแบบโค้ง เพื่อใช้งานต่างๆนานา รวมทั้งเต้นท์ทั่วไป ก็คิดอยู่ในใจว่า สักวันหนึ่ง จะต้องสร้างโรงเพาะเห็ดเอย โรงเพาะชำเอย เป็นลักษณะโรงเรือนหลังคาโค้ง ปัญหาก็คือ หากเป็นโรงเรือนไม้ไผ่พอทำได้ครับ เพราะไม้ไผ่เล็ก หรือไม้ไผ่ผ่าซีก สามารถดัดงอให้โค้งไปตามรูปแบบที่เราสามารถทำได้ ยิ่งได้ไปดูรูปแบบการก่อสร้างโรงเรือนหลังคาโค้งด้วยไม้ไผ่รูปแบบต่างๆ เช่น ที่งานพืชสวนโลก หรือตามร้านค้าต่างๆที่เขาสร้างโชว์ แล้วเราก็จำแบบเอามาทดลองสร้าง ทดลองทำ ทำใหม่ๆ ก็ดูรูปร่างประหลาดดี เช่น ต้องการสร้างรูปแบบทรงกลม สร้างไปสร้างมา กลายเป็นทรงรีไปบ้าง รูปไข่เป็ด ไข่ไก่ไปบ้าง แต่นั่นก็คือบทเรียน ที่จะแก้ไขปรับปรุงกันต่อไป

[envira-gallery id=”1281″]