วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2561 ผมได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านที่ผมรักและเคารพถึงสองท่านคือ ท่านอาจารย์เปรมปรี ณ สงขลา ผู้ทำคุณงามความดีนานับประการแก่วงการเกษตรของไทย เป็นรุ่นพี่ของผม คือ KU30 ส่วนผม KU32 ผมรู้จักท่านมาเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นท่านได้ออกมาทำธุรกิจ ทำวารสารการเกษตรที่ชื่อ เคหะเกษตร ที่โด่งดังและมียอดจำหน่ายสูงสุดนับตั้งแต่วันเริ่มทำวารสารมาจนถึงปัจจุบันเกือบสี่สิบปีแล้ว โดยผมได้ช่วยเขียนบทความลงในวารสารของท่านในยุคแรกๆ แต่ด้วยภารกิจของผมและอาจารย์เปรมปรีที่ต้องแยกกันไปคนละทาง ผมไปทำงานอยู่ต่างประเทศเสียนาน พอเกษียณอายุตัวเองของผม ผมกลับเลือกที่จะจำกัดตัวผมเองที่จะพยายามไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆมากนัก เพราะผมต้องการใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษาวิจัยเรื่องเห็ดเป็นยาอย่างถ่องแท้ จนกระทั่งบัดนี้ ผมสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดเป็นยาหลายตำรับผลิตออกมาในรูปอาหารเสริม โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนา “เห็ดเป็นยาประชารัฐ” ขึ้นในวันครบรอบ 65 ปีวันคล้ายวันเกิดผม โดยจะเชิญบรรดาคุณหมอ นักวิทยาศาสตร์ และผู้มีประสบการณ์ใช้เห็ดเป็นยาครอบครัวแทบทุกสาขาและโรคที่สำคัญมาเสวนากันในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ที่อาคารใหม่ชั้นแปด ของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดยผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ให้ช่วยทำการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวที่จะจัดขึ้นฟรีแก่ผู้สนใจทั่วไป ผมจึงได้ติดต่อไปยังท่านอาจารย์อนุพร เรศานนท์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งท่านยินดีช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้ให้อย่างเต็มที่ และจะยกขบวนเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุ มก. จังหวัดขอนแก่นไปถ่ายทอดสดรายการไปทั่วประเทศ พร้อมทั้งถ่ายทดสดผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วย ขณะเดียวกัน อาจารย์เปรมปรี ในฐานะที่เป็นเจ้าของวารสารเคหะเกษตร ท่านมาเยี่ยมผมพอดี จากการที่ไม่ได้เจอกันในเรื่องงานมาเกือบสี่สิบปี ท่านได้มาเยี่ยม มาดูชมกิจการเกี่ยวกับเห็ดเป็นยาของผม พร้อมกับท่านอาจารย์โอฬาร พิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขณะนี้เป็นผู้อำนวยการใหญ่บริหารงานตลาดไท ซึ่งท่านโอฬารเป็นรุ่นน้องผม KU33 เคยเข้าร่วมกิจกรรมชมรมเห็ดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะที่ผมเป็นประธานชมรม ซึ่งการมาครั้งนี้ของทั้งสองท่าน ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาวงการเห็ดให้ก้าวหน้าต่อไป โดยอาศัยประสบการณ์ ชื่อเสียง สายสัมพัฯะ์ของแต่ละท่านมาช่วยกันแบบบูรณาการ และครั้งนี้ ท่านอาจารย์เปรมปรี ยินดีจะช่วยงานประชาสัมพัฯะ์อีกแรงหนึ่ง พร้อมทั้งจะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการถ่ายทอดสดการเสวนาอีกทางหนึ่งด้วย


อาจารย์เปรมปรี ณ สงขลาและอาจารย์โอฬาร พิทักษ์มาเยี่ยมที่สถาบันอานนท์ไบโอเทค เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


อาจารย์เปรมปรี และอาจารย์โอฬารเยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตเห็ดเป็นยาของอานนท์ไบโอเทค


อาจารย์เปรมปรี และอาจารย์โอฬารเยี่ยมชมห้องควบคุมในการบ่มเชื้อเห็ดเป็นยา และห้องกระตุ้นการสร้างสารสำคัญและกระต้นให้เห็ดเกิดดอกในห้องควบคุม เพื่อนำมาทำเป็นวัตถุดิบของเห็ดเป็นยา รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างโรงเพาะเห็ดเป็นยาในสภาพควบคุมบนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร


อาจารย์เปรมปรี และอาจารย์โอฬารเยี่ยมชมสวนสมุนไพรของอานนท์ไบโอเทค ชมต้นเบาบับ กำยานโอมาน ข่อยดำ หินฟ้าแลป ไทรเซียรา อรพิม มะขามเทศกานา แล้วใช้เวลาส่วนใหญ่เจาะลึกเรื่องการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ที่จะเป็นเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดเป็นยาในอนาคตของไทยที่สำคัญ ทั้งสองท่านถึงกับลองดูความมหัศจรรย์ของดอกและวุ้นจากเห็ดเยื่อไผ่ ด้วยการทดลอง ทดสอบกับตัวท่านเอง
คอยดูก็แล้วกันว่า ผู้ยิ่งใหญ่ หรือกูรูในการส่งเสริมการเกษตรระดับชาติมาเยี่ยมแล้ว จะจับมือกันพัฒนาวงการเห็ดของไทยอย่างไร โปรดอย่ากระพริบตา

ใส่ความเห็น