ในเมื่อข้อสงสัยที่อาจจะมีคนถามว่า จะใช้ไม้หรือต้นอะไรได้บ้าง คำตอบก็ได้ตอบไปแล้วว่า ต้นไม้ ใบหญ้า ใบไม้แทบทุกชนิด สามารถนำเอามาเพาะเห็ดได้ คำถามต่อไปก็คือ ไม้ที่สับออกมา จะเอาไปใช้ได้เลย หรือต้องนำเอามาตากแห้งก่อนที่จะนำไปใช้ คำตอบก็คือ ไม่ทั้งสอง กล่าวคือ ไม่ควรใช้ไม้สับหรือบดสดๆ หรือตากแห้งแล้วเอาไปใช้เพาะเห็ดโดยตรง ทั้งนี้ เพราะทั้งไม้สดๆ หรือไม้แห้งที่ถูกสับแล้ว จะมีสารอาหารที่อยู่ในรูปที่เชื้อคู่แข่ง หรือเชื้อโรคต้องการอยู่สูง ดังนั้น หากนำเอาไปเพาะเห็ดเลย โอกาสที่จะเจอเชื้อคู่แข่งเจริญเบียดเบียนสูงเป็นเงาตามตัว

คำถามต่อไปก็คือ อ้าวสดก็ไม่ได้ แห้งก็ไม่ดี แล้วจะทำไงล่ะ คำตอบก็คือ ไม่ว่าวัสดุใดก็ตาม จะอยู่ในรูปสดหรือแห้ง หากต้องการนำเอาไปเพาะเห็ดนั้น ควรนำมาผ่านขบวนการหมักแบบเร่งรัดเสียก่อน เพื่อที่จะให้เชื้อจุลินทรีย์ทำการย่อยและปรุงอาหารให้อยู่ในรูปที่เห็ดสามารถเอาไปใช้ได้ดีกว่าเชื้อคู่แข่ง

เอาแล้วสิ คำว่า “หมักแบบเร่งรัด”นั้น มันหมายความว่าอะไร หมายความว่า ต้องทำการหมักอย่างรวดเร็ว ในระบบใช้อากาศ เพื่อต้องการให้จุลินทรีย์ที่ใช้อากาศ เปลี่ยนธาตุอาหาร โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ให้อยู่ในรูปโปรตีนที่ไม่สลับซับซ้อน โดยยังรักษาสภาพของแหล่งพลังงาน เช่น พวกเซลลูโลส ลิกนินให้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ เพื่อเห็ดจะได้นำเอาไปใช้เป็นพลังงานต่อไป ด้วยเหตุนี้ การหมักแบบเร่งรัด จึงนิยมใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ที่ช่วยกระตุ้นการหมักในการเปลี่ยนธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่เห็ดต้องการได้เร็ว  ด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง โดยปกติ ทางอานนท์ไบโอเทค ได้ผลิตหัวเชื้อที่ใช้เร่งในการหมัก เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และประสิทธิภาพในการช่วยการหมักได้ดี ที่เรียกว่า “หัวเชื้อไบโอวัน”  ดังนั้น การอบรมเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแนวใหม่ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ จะเน้นสอนทั้งทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติเรื่องนี้อย่างละเอียด รวมทั้ง การใส่อาหารเสริมเข้าไปในวัสดุเพาะที่อยู่ระหว่างการหมักด้วย

[envira-gallery id=”1061″]