เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ใกล้กับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดผม คือ วันที่ 15 มีนาคม ผมจะจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ที่เกี่ยวกับเห็ดตลอดมาตั้งแต่ปี 2516 โดยได้เชิญญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงและลูกศิษย์ลูกหามาเจอกัน หากปีไหนวันที่ 15 มีนาคมไม่ตรงกับวันหยุด ผมก็จะจัดในวันหยุดก่อนถึงวันที่ 15 มีนาคม เช่นเดียวกับปีนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา การจัดงาน ไม่ได้มุ่งหวังว่า จะมีคนมามากน้อยเพียงไร หรือจะมีบุคคลสำคัญมาหรือไม่ แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ จัดงานเช่นนี้แต่ละครั้ง จะก่อให้เกิดสาธารณะประโยชน์มากน้อยเพียงใดมากกว่า แน่นอนครับ การจัดงานครั้งนี้ ที่เห็นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ มีหลายเรื่อง แต่จะขอนำมากล่าวเรื่องแรกวันนี้คือ

เรื่องของนวตกรรม

ในการที่เราจะพัฒนาวงการเห็ดของประเทศไทยอย่างไร ทุกวันนี้ จะเห็นได้ว่า วงการเห็ดของประเทศไทย ได้พัฒนาทางด้านปริมาณการผลิต มีการเพิ่มจำนวนผู้เพาะ และปริมาณของดอกเห็ดเพิ่มขึ้น แต่แทบจะไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้เทียบเคียงกับต่างประเทศเขาเลย เรายังวังวนหรือสารวนอยู่กับวิธีการเพาะแบบเดิมๆ ใช้วัสดุเพาะเพียงบางชนิดที่แต่เดิมมีเหลือเฟือ แต่ปัจจุบันมีจำกัดและราคาสูงขึ้น เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพาราโชคดีครับ ที่เรามีกลุ่มบริษัท ที่สนใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยี่ทางด้านการเกษตรให้ดีขึ้น คือ กลุ่มบริษัทที่มีชื่อย่อยสั้นๆว่า TP ได้ขอเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด โดยเข้ามาร่วมศึกษาถึงจุดด้อย จุดเด่นของการเพาะเห็ดในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

คำว่าต้นน้ำนั้น ก็เริ่มตั้งแต่วัสดุที่ใช้เพาะเห็ด ที่เราเคยถูกสอนให้ใช้เฉพาะขี้เลื่อยไม้ยางพาราหรือไม้เนื้ออ่อนบางชนิด เช่น ไม้ก้ามปูหรือไม้ฉำฉาเท่านั้น จุดนี้ ที่เป็นจุดที่สำคัญมาก ที่ทำให้หลายต่อหลายท่านที่ต้องการที่จะเพาะเห็ด แล้วไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อขี้เลื่อยพวกนี้มากจากไหน หรือ หาซื้อได้ ก็ต้องซื้อทีเยอะๆและมีราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ แท้ที่จริงแล้ว การเพาะเห็ดนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุแค่สองสิ่งนี้เท่านั้น ยังมีวัสดุที่สามารถนำเอามาเพาะเห็ดได้อีกมากมาย หรืออาจจะกล่าวได้ว่า วัสดุที่ใช้เพาะเห็ด สามารถใช้อะไรก็ได้ที่เห็นเป็นสีเขียว ที่เป็นทุกส่วนของต้นไม้ ไม่ได้จำกัดว่า เป็นไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง เพียงแต่ว่า วัสดุเพาะเห็ดนั้น จำเป็นจะต้องทำให้มันตายเสียก่อน ต้องตัดมันเสียก่อน แล้วเอามาบดย่อยให้ละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องเอามาบดละเอียดมากเหมือนขี้เลื่อย เพียงแต่เอามาบดเพื่อบริหาจัดการได้ก็พอ

โชคดีเหลือเกิน ที่เรามีเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ มูลค่านับร้อยล้าน ที่ยังเห็นความสำคัญเล็กๆน้อยของจุดอ่อนของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนทำเห็ด จึงมีบริษัท เทคโนโลยี่พรีซิชั่น จำกัด เข้ามาอาสาช่วยพัฒนาทุกเรื่องในการเพาะเห็ดที่สามารถใช้เครื่องมือเข้าช่วย รวมทั้งหาทางประหยัดพลังงานด้วย

ดังนั้น ในงานมหกรรมอาหารเห็ดเพื่อสุขภาพที่ผ่านมา ทางบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ นำเครื่องบดย่อยต้นไม้ กิ่งไม้ ใบไม้หลายหลายขนาด เอามาสาธิตวิธีการใช้ให้ผู้สนใจได้ดูชม และแน่นอนที่สุด เครื่องมือดังกล่าว จะเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องในการที่จะใช้เป็นอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติในการอบรมการเพาะเห็ดในถุงแนวใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ท่านที่จองที่ไว้แล้ว หรือท่านที่สนใจ ที่จะเข้ารับการอบรมเห็ดแนวใหม่รุ่นนี้ อันได้แก่ การเพาะเห้ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห้ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดหิมาลัย เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหลินจือ เห็ดโคนญี่ปุ่นฯ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ 029083308, 0860830202 line : mushroom10

Similar Posts