การตรวหามะเร็งในระดับยีนส์ก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็ง

ดร.ดนัย ทิวาเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม ที่จบปริญญาเอกด้านนี้มาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว เคยทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้ซึ่งพัฒนาวิธีการตรวจสารพันธุกรรมที่ได้ผลแน่นอนและแม่นยำกว่า ในการตรวจคัดกรองถึงผู้ที่มีโอกาสเป็นมะเร็ง หรือมีเครือญาติที่เป็นมะเร็ง โดยอยากทราบว่า ตัวเองมีโอกาส หรือมะเร็งกำลังก่อตัวอยู่ในร่างกาย หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น สามารถรักษา หรือป้องกันให้หายขาดได้ ปกติการตรวจหาในระดับยีนส์นั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ในประเทศไทยยังมีน้อยมาก เพราะเราขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ แต่จากประสบการณ์ของ ดร.ดนัย ที่ทำงานด้านนี้มาตลอดชีวิตช่วงรับราชการ จึงจะนำเอาความรู้และประสบการ์ดังกล่าว ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เพื่อจะเปิดบริการตรวจหาสารคัดกรองทางพันธุกรรมว่า มีโอกาสเป็นมะเร็งหรือไม่ โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง และค่าใช้จ่ายแค่หลักไม่กี่พันบาทเท่านั้น วันนี้ ท่านจะมาไขข้อข้องใจ และโครงการที่จะเปิดบริการในอนาคตอันใกล้นี้ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

การร่วมวิจัยและพัฒนาเห็ดทางการแพทย์และสมุนไพร

ดร.บัวบาล กัวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเห็ดเป็นยาและสมุนไพร สถาบันซินโครตรอน ซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงานกับกลุ่มนักวิจัยจากสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน่าชื่นชมและเป็นรูปธรรมที่สุดของวงค์การเห็ดเป็นยาและสมุนไพรไทย ในส่วนของงานวิจัยที่ทาง ดร.บัวบาลรับผิดชอบ ก็คือ ตรวจหาสารสำคัญ และโครงสร้างทางเคมี ด้วยเทคโนโลยี่ชั้นสูงด้วยแสงซินโครตรอน แล้วจะนำผลไปประกอบพิจารณาเสริมงานวิจัยในด้านอื่น เพื่อทำให้เกิดความสมบูรณ์เป็นมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับที่ไทย จะสามารถจัดประชุมทางวิชาการระดับสากลต่อไป

รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงค์โกมล หัวหน้าทีมศึกษาวิจัยในด้านสารสกัด และการทดสอบสารสกัดในระดับเซลต่างๆ เช่น เซลมะเร็งแต่ละชนิด ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว และได้รับผลเบื้องต้นที่ทำให้ทราบว่า มีสารสกัดจากเห็ดบางชนิดสามารถยับยั้งเซลมะเร็งบางชนิดได้ ในวันดังกล่าว น่าจะมีรายละเอียดว่า มีเห็ดชนิดใด สามารถยับยั้งเซลมะเร็งอะไรได้บ้างแล้ว

อ.กาญจนา เข่งคุ้ม นักวิชาการด้านสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการวิจัยสารสำคัญต่างๆกับสัตว์ทดลอง ที่เป็นมาตรฐานสากล ที่เป็นยอมรับกันทั่วโลก ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์สูง และมีสัตว์ทดลองหลายสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดลองอย่างเป็นระบบ

อ.สุเทพ ธีรศาสตร์ ที่เคยรับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านมาตรฐานอาหาร เคยเป็นทั้งวิทยากร ให้คำแนะนำปรึกษาด้านมาตรฐานอาหารตามโรงงาน หรือหน่วยงานราชการต่างๆ เคยเป็นผู้ประสานงานนักวิจัยตามสถาบันที่สำคัญต่างๆให้ร่วมมือกันทำงานวิจัยร่วมกันอย่างบูรณาการ ปัจจุบัน ได้ผันตัวเองไปทำธุรกิจข้ามชาติในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจหลายสาขาของประเทศญี่ปุ่นดำเนินการทำธุรกิจเมืองทองที่ประเทศซูดาน และทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ไบโอเทค เอ็นไซม์ และเห็ดเป็นยาทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงมีส่วนสำคัญมากในด้านของตัวแทนเอกชน ที่จะร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานของรัฐได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น