การผสมผสานเห็ดทางการแพทย์และสมุนไพรรักษาโรค

อ.ทัศณี รัตนรามา วทม.(เกียรตินิยม จากจุฬาลงกรณฯ) เป็นอดีตอาจารย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนปิยะฯ นครพนม เป็นปราชญ์แพทย์แผนไทย ได้รับรางวัล สตรีโลกสีเขียว เป็นประธานกลุ่มแพทย์พื้นบ้านกลุ่มศรีโคตรบูรณ์ เจ้าของสวนสมุนไพรหายาก สองร้อยไร่ ในตัวเมืองนครพนม เป็นอาจารย์ ของ อ.เยาวนุช เอื้อตระกูล ท่านเป็นผู้รวบรวมและปลูกสมุนไพรหายากจำนวนมากปลอดสาร และได้จำแนกชื่อวิทยาศาสตร์ สารสำคัญ และส่วนประกอบของสูตรยาไทยสูตรต่างๆ จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้จากสถาบันเกี่ยวกับสมุนไพรไทยหลายแห่ง ท่านเป็นอาจารย์รับศิษย์ศึกษาการแพทย์แผนไทย และตั้งคลีนิกที่มีการรวมเอาแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านดีเด่นมาบริการแก่ผู้สนใจทั่วไปที่จังหวัดนครพนม และได้นำเอาเห็ดเป็นยาเข้าสูตร เพื่อทำการเสริมการรักษาโรคร้ายต่างๆอย่างได้ผลหลายโรค


พ่อหมอสอย เพชรฤทธิ์ อดีตผู้บัญชาการรบ พรรคคอมมิวนีสต์แห่งประเทศไทยในยศสมัยนั้นคือ พลเอกคำตัน สีบุญเรือง ช่วงที่บัญชาการรบอยู่นั้น ได้ถูกส่งไปศึกษาวิชาการแพทย์ชั้นสูง จากประเทศจีน ด้วยการจับชีพจรและอุณหภูมิที่ข้อนิ้วมือ ซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่มีคนเรียนทั้งประเทศจีนแค่สี่ราย ปัจจุบันเหลือที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงสองราย คือ พ่อหมอสอยอายุแปดสิบกว่าปี และอีกหนึ่งท่านที่ยูนานประเทศจีน หลังจากท่านเข้าร่วมโครงการชาติพัฒนา ท่านจึงได้ใช้ประสบการณ์จริงในชีวิต รักาาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่สาธารณชนทั่วไปมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งเมื่อปี 2558 ท่านได้รับเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแพทย์พื้นบ้านดีเด่นแห่งชาติ(สาขาการใช้สมุนไพรรักษามะเร็ง) โดยในสมุนไพรรักษามะเร็งหลายสูตร มีเห็ดเป็นยาหลายชนิดเข้าเสริม ในงานนี้ ท่านจะมาเปิดบริการให้คำแนะนำตรวจโรคให้แก่ผู้สนใจ ที่ได้ผลค่อนข้างแม่นยำและรวดเร็วมาก ขนาดนี้ ท่านยินดี ที่จะถ่ายทอดวิธีการที่เรียนมาตลอดชีวิตให้แก่ คุณหมอ พญ.ปนัดดา พรศิริรุ่ง ที่จะมาช่วยพ่อหมอสอยตรวจโรคในวันนั้นด้วย

อ.เยาวนุช เอื้อตะกูล ผู้เก็บรวบรวม และทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ในการใช้เห็ดเป็นยาผสมผสานกับสมุนไพรไทยในการรักษาโรคสูตรต่างๆ ที่ใช้อย่างได้ผลมาทั้งในและต่างประเทศกว่าสามสิบปีแล้ว

ใส่ความเห็น