งานเสวนา “เห็ดเป็นยาประชารัฐ” ถือว่าเป็นครั้งแรก และครั้งประวัติศาสตร์ ที่ได้เชิญบุคลากรทางการแพทย์ ทางการวิจัยและผู้นำเอาเห็ดเป็นยาไปใช้จริง มาเล่าประสบการณ์ให้ผู้สนใจฟังกันหลากหลายแง่มุมตลอดทั้งวัน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ชั้นแปดของอาคารใหม่ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ที่ทางมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีจัดร่วมกับสถาบันอานนท์ไบโอเทค และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง งานนี้เปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจทุกท่านมาร่วมฟรี จึงถือโอกาสเรียนเชิญ กลุ่ม ชมรม สมาคม ที่เกี่ยวกับเห็ด เกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาบาล เข้าร่วมงานนี้ได้ฟรีเช่นกัน ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/SpcdrIsitS2YkMeM2 หรือที่ เทวิกา จันทอง (น้ำหวาน) 083-3352029

หน่วยงานใด ที่ต้องการให้ออกหนังสือราชการเชิญ กรุณาแจ้งฝ่ายลงทะเบียนได้เช่นกัน

งานเสวนาครั้งนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจยิ่งหลายประเด็น ดังนั้น จึงจัดคณะวิทยากรแบ่งออกมาเป็นกลุ่ม โดยมีกลุ่มและผู้ร่วมบรรยายดังนี้ (หลังจากวิทยากรบรรยาเสร็จ ผู้เข้าร่วมงาน สามารถขอคิวเข้าพบหรือขอคำแนะนำปรึกษาจากวิทยากรแต่ละท่านได้ โดยสามารถติดต่อขอคิวได้ที่เจ้าหน้าที่ระหว่างงาน)

ใส่ความเห็น