มหัศจรรย์เห็ดเป็นยา เห็ดถั่งเช่า (Cordyceps sinensis) (冬虫夏草)

บทความโดย ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล

ในระหว่างที่ผมไปปฏิบัติงานเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ด ให้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ที่ประเทศภูฎานในปี พ.ศ. 2524-2527 นั้น จำได้ว่าทุกครั้งที่เป็นวันหยุด มักจะพาครอบครัวไปสำรวจเห็ดธรรมชาติที่เกิดตามป่า(เพราะไม่มีสถานที่เที่ยวที่เป็นศูนย์การค้าอย่างบ้านเรา มีแต่ป่า ภูเขา และแม่น้ำเท่านั้น) ที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลที่แตกต่างกัน มีหลายครั้งที่ได้มีโอกาสไปยังสถานที่ที่สูงมาก ที่ส่วนใหญ่มีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาวเป็นเวลาค่อนข้างนาน เช่นแถวเมือง Bumthung

ในช่วงฤดูร้อน คือ ระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงกันยายน หิมะจะละลายแต่อากาศก็ยังเย็นยะเยือกอยู่ จะมีเห็ดมากมายหลายชนิดเกิดขึ้น และเห็ดที่มักเจอบ่อยครั้งที่สุด คือ เห็ดที่มีลักษณะสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นบนตัวหนอน เมื่อเจอมันทีไร ก็จะเอามาแกล้งให้ลูกชายวัยแค่ขวบเศษๆกลัว เพราะเห็นเป็นหนอน จากนั้นก็จะทิ้งไปไกลๆเพราะส่วนใหญ่กลัวหนอนกันทั้งนั้น แต่อย่างไรก็ตาม มีชาวบ้านบางคนแนะนำว่า นี่แหละคือ สุดยอดของยาบำรุงกำลัง หากรับประทานเข้าไปแล้ว สามารถเดินป่าในระยะไกลๆได้โดยจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเลย แต่ผู้ร่วมเดินทางของผมที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศด้วยกัน ยกเว้นชาวจีนในตระกูล Hing ที่เป็นครอบครัวคนจีนครอบครัวเดียวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ที่ประเทศนี้ ต่างคนต่างปฏิเสธที่จะลองลิ้มชิมรสหนอนเป็นยานี้รวมทั้งผมด้วย แต่ผมก็ได้นำเอามันมาส่องกล้องและทดลองเพาะเลี้ยงเส้นใยดู ก็พบว่า ที่เห็นตัวมันเป็นหนอนนั้น เป็นเฉพาะเปลือกภายนอกมันเท่านั้น ข้างในตัวหนอนจะถูกอัดแน่นไปด้วยเส้นใยของเห็ด เมื่ออากาศอบอุ่นขึ้น เส้นใยของเห็ดในตัวหนอนจะรวมตัวกันเป็นดอกคล้ายๆดอกหญ้า ด้วยเห็ดนี้เอง ที่ภาษาจีนจึงเรียกว่า “Dong Chong Xia Cao” (冬虫夏草) ภาษาจีนแต้จิ๋วที่เรียกกันอยู่สำหรับคนจีนในประเทศไทยเรียกว่า ตังถั่งเช่า แปลว่า สมุนไพร “หนาวเป็นหนอน ร้อนเป็นยา worm in winter and grass in summer” ภาษาทิเบตเรียกว่า Yar Tsa Gumba ภาษาภูฎานเรียกว่า Yartsa Goenbub ภาษาเนปาลเรียกว่า ศรีปาดี Sheepadee ภาษาคะฉิ่นเรียก ตังไถ่รู่ (Tung Tai Ru , Tung แปลว่า หนอน Tai แปลว่า คือ Ru แปลว่า สมุนไพรที่มีชีวิต ) ภาษาทางวิทยาศาสตร์ คือ Cordyceps sinensis โดยการจำแนกทางพฤกษศาสตร์ ดังนี้

เห็ดถั่งเช่า เป็นเห็ดที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงร่างกายมานานนับพันปีแล้ว และเป็นยาบำรุงกำลังสำหรับคนที่อาศัยอยู่ที่สูง เช่น ชาวเนปาล ทิเบต ภูฎาน การที่จะต้องปีนป่ายภูเขาสูง ที่บรรยากาศเบาบางนั้น ร่างกายจำเป็นจะต้องนำเอาอากาศที่เบาบาง เข้าไปสู่ปอดอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับประทานเห็ดถั่งเช่าเข้าไป โดยเห็ดนี้จะเข้าไปกระตุ้นระบบต่างๆในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปอด ให้มีความสามารถใช้ออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อปอดได้รับปริมาณออกซิเจนอย่างเพียงพอ ประกอบกับในตัวเห็ดถั่งเช่ามีเอ็นไซม์

เห็ดถั่งเช่าเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000 เมตรขึ้นไป แถวเทือกเขาหิมาลัย เช่น ทิเบต เนปาล ภูฏาน จีนและที่ประเทศแทนซาเนียบริเวณยอดเขาคิริมานจาโร(Kilimanjaro) เป็นเห็ดที่เส้นใยเจริญในตัวหนอน ที่เกิดจากผีเสื้อตระกูล Hepalus fabricus ซึ่งจะมีวงจรชีวิตของมันประมาณ 2 ปี โดยเป็นตัวแก่มีปีกบินได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียงไม่กี่วัน เมื่อมันถูกผสมพันธุ์และวางไข่ในฤดูร้อนแล้ว ผีเสื้อชนิดนี้ก็จะตายไป ไข่ของผีเสื้อจะถูกฟักตัวเป็นหนอน อาศัยหากินตามป่าหญ้าบนที่ราบสูง

เมื่ออากาศเริ่มหนาวเย็นลง หนอนเหล่านี้จะขุดรูลึกลงไปใต้ดินเป็นแนวตรง เพื่อหลบหนีความเย็นของบรรยากาศ แต่สภาพบรรยากาศบนพื้นที่สูงๆนั้น มักมีการแปรปรวน หากครั้งใดเกิดอากาศอบอุ่นขึ้น หนอนก็จะออกมาหากินข้างนอก พอตกพลบค่ำและกลางคืน เกิดอากาศหนาวเย็นอย่างเฉียบพลัน หนอนบางตัวไม่สามารถขุดหลุมหลบภัยได้ทันหรือไม่ลึกพอ ก็จะหนาวตายหรืออ่อนแอลง ประกอบกับบริเวณที่หนอนชนิดนี้เจริญเติบโตนั้น มักจะมีเชื้อเห็ด Cordyceps sinensis เจริญเติบโตเป็นอย่างดี และมีลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษไปกว่าเชื้อเห็ดทั่วไป กล่าวคือ เชื้อเห็ดชนิดนี้เจริญเติบโตเร็วมาก ชอบอากาศชื้น และหากได้รับการกระทบกระเทือน เส้นใยของเห็ดจะแตกตัวออกมาเป็นเซลเดี่ยว มีเส้นใยเล็กๆเกิดขึ้นคล้ายหนวด หรือที่เรียกว่า Flagella สามารถเคลื่อนไหวได้ในน้ำ ที่ใดที่มีความชื้น มันจะเคลื่อนไหวไปได้ทุกส่วนอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หนอนผีเสื้อชนิดนี้ ที่อาศัยหากินตามยอดหญ้าที่มีความชื้นสูง ก็จะกินเส้นใยของเห็ดชนิดนี้เข้าไปในร่างกาย แต่ก็จะไม่แสดงผลอันใดเกิดขึ้น เหมือนกับว่า เส้นใยของเห็ดเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของอาหาร แต่หากหนอนเกิดป่วย อ่อนแอ หรือตายลง เชื้อเห็ดนี้ที่อยู่ในตัวหนอน ก็จะเจริญเติบโตในตัวหนอน ทำให้หนอนเชื่องช้าลงและตายไปในที่สุด

ส่วนต่างๆภายในตัวหนอนที่ตายลงไปแล้วนั้น คือ อาหารที่ดีสำหรับเชื้อเห็ด Cordyceps มันจะอาศัยอยู่ในตัวหนอนอาจจะนานหลายปี โดยภายนอกยังคงสภาพเห็นเป็นตัวหนอน ในสภาพที่อากาศหนาวจัด เชื้อเห็ดจะสร้างเกราะป้องกันตัว โดยสร้างผนังเซลให้หนายิ่งขึ้น(Chlamydospores) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้หลายๆปี พอหิมะละลาย และอากาศอบอุ่นขึ้น ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม มีมรสุมที่นำเอาความอบอุ่นจากทะเลใต้ขึ้นมา เส้นใยเห็ดที่อยู่ในสภาพพักตัวที่อยู่ในตัวหนอน จะเจริญขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และรวมตัวกันสร้างดอกเห็ดขึ้นมา(Sporophore) ที่มีลักษณะคล้ายกระบอก(Cup shape) ภายในมีกระเปาะหุ้มสปอร์(Asci) ทำหน้าที่สร้างสปอร์(Ascospore)

เมื่อสปอร์ถูกสร้างขึ้นและแก่เต็มที่แล้ว กระเปาะหุ้มกลุ่มสปอร์ก็จะถูกเปิดและแตกกระจายปลิวไปตามลมหรือความเคลื่อนไหวของอากาศ สปอร์อาจจะถูกลมพัดไปไกลได้หลายสิบกิโลเมตร อย่างไรก็ตาม การล่าเห็ดถั่งเช่านั้น เมื่อคนล่าเจอก้านชูที่เป็นดอกเห็ดโผล่มาจากผิวดี สามารถสังเกตเห็นได้ ก็จะเก็บเกี่ยวทันที โดยจะทำการดึงหรือใช้เหล็กแหลมๆคล้ายเสียบขนาดเล็กช่วยขุดเข้าไปในดินพร้อมทั้งงัดผิวดินขึ้นมาเล็กน้อย ก็จะได้ทั้งดอกเห็ดและตัวหนอนที่ฝังอยู่ใต้ดินขึ้นมาด้วย เมื่อได้เห็ดถั่งเช่าสดๆมาแล้ว จะนำเอามาล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วนำมาผึ่งลมและตากแดดให้แห้ง การผึ่งลมหรือตากแดดบนที่สูง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียสนั้น เป็นการรักษาเอ็นไซม์ของเห็ดได้อย่างสมบูรณ์(ปกติเอ็นไซม์จะถูกทำลายที่อุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส) ดังนั้น หากจะรับประทานเห็ดถั่งเช่าให้ได้ประโยชน์สูงสุด จะต้องบดแล้วทานเข้าไปเลย อย่าเอาไปชงกับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเป็นเด็ดขาด เพราะความร้อนจะไปทำลายเอ็นไซม์

ในอดีตเห็ดถั่งเช่าถือว่าเป็นเห็ดที่มีราคาแพงและหายาก และเป็นเห็ดที่ใช้ในหมู่คนจีนและคนที่อยู่ตามพื้นที่สูงๆแถวภูเขาหิมาลัยเท่านั้น ราคาก็จะอยู่ในราวประมาณ กก.ละ 5-6 หมื่นบาทเท่านั้น แต่หลังจากปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาราคาเห็ดถั่งเช่าก้าวกระโดดขึ้นมาหลายเท่า ราคาสูงกว่า กก.ละ 1 ล้านบาท พร้อมทั้งขาดตลาดด้วย ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อมีการแข่งขันกรีฑาที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ในปี 2546 (The best known medicinal action of Cordyceps is for the increase of physical stamina. The Chinese national games in 1993 brought this mushroom to the attention of the worlds’ sports authorities. A group of nine women athletes who had been taking Cordyceps shattered NINE WORLDS RECORDS! The record for the 10 km run was beaten by an unprecedented 42 SECONDS. Not too bad in a world where records are usually broken by a few hundredths of a second!)

ปรากฏว่า นักวิ่งหญิงระยะไกล ตั้งแต่ 10,000 ม. 15,000 ม. และ 30,000 ม. จำนวนมากถึง 9 คนสามารถวิ่งทำลายสถิติโลกได้ โดยโค้ชชื่อ Ma Zunren เปิดเผยว่า นักวิ่งทั้งหมดได้รับการบำรุงอย่างสม่ำเสมอจากการให้รับประทานเห็ดถั่งเช่าเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ผลของการใช้เห็ดถั่งเช่าบำรุงร่างกายนักกีฬานั้น เป็นที่ถกเถียงกันในคณะกรรมการโอลิมปิกสากลว่าเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้ด้วยการใช้ยากระตุ้น แต่ปรากฏผลของการตรวจสอบทางเคมี ไม่พบว่ามีสารเคมีที่ใช้เป็นยาในการกระตุ้น ดังนั้น การใช้เห็ดถั่งเช่าบำรุงร่างกายให้แก่นักกีฬานั้น ไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแต่อย่างใด ทำให้อีก 1 ปีต่อมา นักวิ่งมาราธอนจากจีนที่ใช้เห็ดถั่งเช่าบำรุงร่างกาย สามารถเข้าชัยเป็นอันดับหนึ่งและทำลายสถิติโลกในการแข่งขันกรีฑาโลกที่ประเทศเยอรมัน the World Outdoor Track and Field Championships in German 1994 จากผลของการใช้เห็ดถั่งเช่าบำรุงร่างกายให้แก่นักกีฬา ทำให้นักกีฬามีพลังเพิ่มขึ้น และไม่ผิดกฎข้อห้ามของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนี้ ทำให้เห็ดถั่งเช่ากลายเป็นสินค้ายอดฮิตในหมู่นักกีฬาทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสร้างพลังงานทั่วไปอีกด้วย

ในแง่ของทางวิชาการนั้น พบว่า เห็ดถั่งเช่า มีสารCordycepic acid, Cordypin, Amino acid, Adenosoine, nucleosides, Polysaccharides, Cyclosporin และ Glutamic acid ซึ่งช่วยในขบวนการหายใจ ช่วยทำให้ปอดดูดเอาออกซิเจนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลต่อการเสริมสร้างความสมบูรณ์และการผลิตฮอร์โมนที่สำคัญของต่อมหมวกไต

ต่อมหมวกไต (adrenal gland,suprarenal gland) เป็นต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) ผลิตฮอร์โมนสำคัญๆหลายชนิด เช่น อะดรีนาลิน จะอยู่เหนือไตทั้ง2ข้าง มีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด ต่อมหมวกไตแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ

• ต่อมหมวกไตส่วนนอก (Adrenal cortex) สร้างฮอร์โมนกลุ่มสเตอรอยด์ได้แก่
o กลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoid) เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมเมตาบอลิซึมของน้ำตาล ไขมัน ต่อต้านการอักเสบ
o อัลโดสเตอโรน (aldosterone) เพิ่มการดูดกลับของเกลือในไต
o เทสโทสเตอโรน เพิ่มลักษณะของร่างกายที่เป็นเพศชายและการเติบโต
• ต่อมหมวกไตส่วนใน (Adrenal medulla) สร้างฮอร์โมนอีพิเนฟฟริน (Epinephrine) และนอร์อีพิเนฟฟริน (norepinephrine) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอะมิโน มีหน้าที่เพิ่มระดับน้ำตาลและกรดไขมันในเลือด เพิ่มอัตราเมตาบอลิซึม เพิ่มการเต้นของหัวใจ เพิ่มการบีบตัวของเส้นเลือด

เนื่องจากความโดดเด่นของสาระสำคัญในเห็ดถั่งเช่า ที่ทำให้ร่ายกายมีประสิทธิภาพนำเอาอากาศออกซิเจนเอาไปใช้ได้เพิ่มขึ้นกว่าปกติถึง 40% นั้น จึงมีผลโดยตรงต่อนักกีฬาขณะที่กำลังแข่งขัน ที่จำเป็นจะต้องใช้ปริมาณออกซิเจนมากกว่าปกติ ทำให้มีพลังงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเหนื่อยช้าลง ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอด ปอดเป็นจุดอันเนื่องจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย หรือปอดถูกทำลายอันเนื่องจากสูบบุหรี่จัด หรือได้รับมลพิษจากอากาศเสีย ทำให้ปอดหรือระบบหายใจ ไม่สามารถนำเอาออกซิเจนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากรับประทานเห็ดถั่งเช่าเป็นประจำ จะสามารถแก้ปัญหาได้ และยังช่วยทำให้ระบบต่างๆดีขึ้น อันได้แก่

1. กระตุ้นการใช้ออกซิเจนสูงขึ้นกว่า 40% จึงถือว่าเป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณสมบัติพิเศษกว่าอาหารอื่นใด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดและทางเดินหายใจ อันได้แก่ โรคหืด แพ้อากาศ เสมหะมาก และโรคปอด รวมทั้งมะเร็งปอดด้วย
2. โรคหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจผิดปกติ ความปิดปกติของลิ้นหัวใจ
3. ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติ โดยไปช่วยปรับระดับคอเลสเตอรอลที่มีความหนาแน่นต่ำ ที่เป็นสาเหตุทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง ถือว่าเป็นของเสีย(LDL = Low Density Lipoprotein) ให้ต่ำลง และปรับระดับคอเลสเตอรอยที่มีความหนาแน่นสูง ถือว่าเป็นของดี(HDL = High Density Lipoprotein) ให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอย ไตรกลีเซอไรด์ และ LDL ไปพอกตามผนังเส้นเลือด ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดได้
4. ช่วยบำรุงตับ โดยสารต่างๆของเห็ดถั่งเช่า จะไปช่วยในการสร้างเซลใหม่ให้แก่ตับแทนบางส่วนที่ตายหรือแข็งตัวไป(Cirrhosis)
5. ช่วยเพิ่มพลังเพศ และจำนวนเชื้ออสุจิที่แข็งแรงมีมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ชายที่มีลูกได้ยาก และเกิดอาการหลั่งเร็ว นอกจากนี้ จากผลการทดลองพบว่า การบริโภคเห็ดถั่งเช่าเป็นประจำ จะทำให้ผู้ชายมีความต้องการทางเพศสูงขึ้นถึง 66% ผู้หญิงสูงขึ้นถึง 86%
6. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน โดยมีความสามารถในการสร้าง Killer cells ได้สูงถึง 400% เมื่อรับประทานวันละ 1-1.5 กรัมต่อวันติดต่อกันเพียง 3-4 วันเท่านั้น ใกล้เคียงกับเห็ดกระดุมบราซิล ด้วยเหตุนี้ จึงนิยมใช้เห็ดชนิดนี้ผสมกับเห็ดกระดุมบราซิลและเห็ดอื่นๆที่มีสาร Polysaccharides สูง เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง
7. ผ่อนคลายความเหมื่อยล้า(Fatigue) ได้อย่างรวดเร็วและยอดเยี่ยม ผู้ที่ใช้พลังงานมาก หรืออ่อนเพลียจากการที่พักผ่อนไม่พอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ ผู้สูงอายุที่กล้ามเนื้อไม่ทำงาน นั่ง นอน หรือเดินลำบาก เห็ดถั่งเช่า สามารถช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆได้อย่างดีและรวดเร็ว พร้อมทั้งเสริมสร้างการสร้างเซลใหม่ เพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยพักฟื้น และทำให้ผิวหนังเต่งตึงเป็นหนุ่มสาวใหม่ขึ้นได้อีก
8. ช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะน้อยกว่าเห็ดหิ้งไซบีเรียหลายเท่าก็ตาม
9. มีคุณสมบัติต่อต้านสารปฏิชีวนะ(Antibiotic) ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุโรคปอดเป็นจุด และวัณโรคได้เป็นอย่างดี
10. เนื่องจากมีสาร Cyclosporin ซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้ภูมิต้านทานไม่ไปทำอันตรายต่อการปลุกถ่ายอวัยวะใหม่ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะ เช่น เปลี่ยนหัวใจ เปลี่ยนไตและเปลี่ยนตับ รวมทั้งการตัดลำไส้และต่อใหม่ อันเนื่องจากมะเร็งลำไส้

[envira-gallery id=”930″]

ปัจจุบัน การที่จะหาเก็บเห็ดถั่งเช่า เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการนั้น เป็นเรื่องลำบากมาก เพราะเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นบนภูเขาสูงในไม่กี่ประเทศเท่านั้น และผลผลิตที่ได้แต่ละปีถือว่ามีน้อยมาก ทำให้ราคาของดอกเห็ดซื้อขายกันสูงกว่าราคาทองคำเสียอีก ดังนั้น จึงได้มีความพยายามทำการเพาะเห็ดชนิดนี้ขึ้น โดยจะทำการผลิตเป็นเส้นใยเห็ดเป็นส่วนใหญ่ ดังเช่น ศูนย์ไทยไบโอเทค ทีบีซี ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งของโลก ที่ทำการผลิตทั้งเส้นใยและดอกเห็ดชนิดนี้ เพื่อการส่งออก และใช้ผสมเป็นยาร่วมกับเห็ดและสมุนไพรต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆ โดยมีผู้นำเข้าหลายราย ที่นำเข้าเส้นใยเห็ดถั่งเช่ามาจากจีน ภูฎาน เนปาล มาจำหน่ายในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ไทยไบโอเทค ทีบีซีที่ส่งไปยังประเทศต่างๆเหล่านี้

จากการวิเคราะห์เส้นใยเห็ดถั่งเช่าที่ถูกเลี้ยงในสภาพความกดอากาศต่ำ มีปริมาณออกซิเจนต่ำและอุณหภูมิต่ำ ซึ่งแม้จะทำให้เส้นใยเจริญช้ากว่าปกติ โดยใช้เวลาเจริญเติบโตเต็มที่ในเวลา 6 เดือน ขณะที่ทำการเพาะในสภาพความดันและปริมาณออกซิเจนปกติ ในห้องที่มีอุณหภูมิ 16-18 องศาเซลเซียสนั้น ใช้เวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น พบว่า เส้นใยที่ได้จากขบวนการเพาะในห้องควบคุมที่เหมือนกับสภาพที่แท้จริงในแหล่งกำเนิด จะมีสาร Adenosoine, Nucleosides และ polysaccharide โดยเฉพาะอย่างยิ่ง B – glucans อยู่สูงกว่าดอกเห็ดถั่งเช่าถึง 5 เท่า ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่า ที่ผลิตโดยศูนย์ไทยไบโอเทค ทีบีซี ที่มีสายพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกโดยตรงจากจุดกำหนด โดยใช้เวลาสะสมสายพันธุ์และคัดเลือกมานานกว่า 30 ปี และทำการเพาะเลี้ยงในสภาพความกดอากาศต่ำ อุณหภูมิต่ำ และปริมาณกาซออกซิเจนต่ำ ใกล้เคียงกับธรรมชาติ จึงมีสรรพคุณทางยาสูง เป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด จึงส่งไปจำหน่ายยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น จีน อเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ มีผู้นำเข้าจากประเทศไทย ที่สั่งผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่าเข้ามาขายในรูปผง

[envira-gallery id=”933″]