ตั้งแต่เริ่มประกาศว่า จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เห็ดเป็นยา ของสถาบันอานนท์ไบโอเทค ที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยได้แจ้งกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งว่า จากการที่ทางมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ได้ปรับปรุงห้องเพื่อที่จะทำโครงการ “Healthy Me” โดยเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อปี 2559 นั้น เพื่อส่วนหนึ่งรองรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานเห็ดเป็นยาจากสถาบันอานนท์ไบโอเทค ที่กำลังดำเนินการขอขึ้นทะเบียน อย. บัดนี้ ทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค ภายใต้บริษัท มัชแคร์ จำกัด ได้รับเครื่องหมาย อย.แล้ว

จึงได้ปรึกษากับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี คือ นพ.อิสระ วิริยบุญญา ว่า ขณะนี้ ทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค พร้อมแล้วที่จะนำเอาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจทั่วไปผ่านทางมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ซึ่งปกติวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี ทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค จะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด เพื่อเป็นการทำบุญในรูปของการให้วิทยาทาน ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล

ดังนั้นปีนี้ ในเมื่อผลิตภัณฑ์พร้อม ขณะเดียวกันได้เกิดเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นในวงการเห้ดเป็นยาของไทย กล่าวคือ ได้มีการร่วมมือ ร่วมใจกันศึกษาวิจัย พัฒนา เกี่ยวกับเห็ดเป็นยาอย่างครบวงจรที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้วยความร่วมมือทั้งทางภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ จึงถือโอกาสร่วมกันจัดงาน “เสวนาเห็ดเป็นยาประชารัฐ”ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ชั้นแปดของอาคารใหม่ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ที่ทางมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีจัดร่วมกับสถาบันอานนท์ไบโอเทค และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง งานนี้เปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจทุกท่านมาร่วมฟรี โดยทางสถาบันอานนท์ไบโอเทค ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติและได้รับเครื่องหมาย อย.แล้ว(มีโชว์เท่านั้น จะมีการจำหน่ายผ่านการแนะนำจากแพทย์เท่านั้น) และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนี้

Mushcare in development

[envira-gallery id=”8685″]

สนใจสินค้าหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย(จะพิจารณาผู้ผ่านการอบรมเห็ดเป็นยาจากสถาบันอานนท์ไบโอเทค และบุคลากรทางการแพทย์เป็นพิเศษ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0858270085, 029083308, 0860830202 Line(ไลน์) : mushcare หรือ mushroom10

Similar Posts

ใส่ความเห็น