มีคนไทยน้อยคนที่จะรู้ว่า มีปรมาจารย์ด้านการเกษตร ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฏีและปฏิบัติ และเต็มเปี่ยมด้วยจิตวิญญานของความเป็นครูที่ฝังลึกในหัวใจ อย่าง ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี ที่ผม ลูกศิษย์ลูกหา พรรคพวก เพื่อนฝูงของท่าน เพิ่งไปงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระที่ท่านอายุเข้าวัย 80 ปีแล้ว และท่านเป็นคนเดียวในประเทศไทยในอดีต ที่สอบมัธยมปลายได้คะแนนสูงสุดของประเทศ ที่ปกติ คนที่เก่งระดับนี้ จะเลือกเรียนแพทย์ เรียนหมอ แต่สำหรับอาจารย์ ดร.ยงยุทธ ที่เรียนและสอบได้เป็นที่หนึ่งของโรงเรียนเตรียมอุดม มุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยว ที่จะขอเรียนเกษตร โดยอาจารย์ผู้สอนพยายามเกลี้ยกล่อมให้เปลี่ยนใจ แต่ท่านก็มุ่งมั่นที่จะเรียนเกษตรเท่านั้น

เมื่อท่านได้เรียนเกษตร ยังไม่ทันจบ ท่านได้รับทุนไปเรียนทั้งปริญญาตรี(ต่อ) ปริญญาโท และเอกที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการเกษตรของโลก คือ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แล้วเลือกเรียนว่า ชีวเคมี ที่ยังไม่มีคนไทยคนไหนเรียนมาก่อน จนสำเร็จปริญญาเอกกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2508 โดยท่านได้สอนวิชาชีวเคมีให้ผมเมื่อปี 2517 ทำให้ผมเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องของปุ๋ย เรื่องของพืชและเห็ดว่า ต้องการธาตุอาหารใดบ้าง

ท่านเกษียณจากราชการเมื่อปี 2540 หรือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่ท่านก็ยังไม่หยุดที่จะทำการศึกษา ค้นคว้าทดลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน หรือที่เรียกไฮโดรโพนิกส์ ที่กำลังเป็นธุรกิจที่มาแรงปัจจุบันนี้ โดยท่านได้เอางานที่ท่านทดลองและลงมือปฏิบัติจากของจริงตลอดเวลาหลังเกษียณของท่านเป็นเวลากว่า 20 ปีเต็ม มาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งเก่า ทั้งใหม่ จนทำให้วงการปลูกพืชไร้ดินกลับมาบูมและยั่งยืนอย่างยิ่ง จนกลายเป็นธุรกิจหลายพันล้านในปัจจุบัน

ผมเมื่อทราบว่า ท่านอาจารย์ ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี เปิดอบรมการปลูกพืชไร้ดิน ผมและอาจารย์เยาวนุช จึงขอสมัครมาเป็นลูกศิษย์ท่านอีกครั้งหลังจากที่เรียนจากท่านเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้ว การอบรมคราวนี้ มีปรมาจารย์ที่สำคัญที่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชไร้ดิน เช่น ท่านอาจารย์วีรพล ที่ท่านใช้เวลานานกว่าสามสิบปีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยสลายเร็วที่พืชดูดเอาไปใช้ได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นหนึ่งในวิทยากร ในการบรรยายวันแรก ยังมีคุณอรรถพร ผู้ปลูกพืชไร้ดินแบบประยุกต์จนประสพผลสำเร็จ และเป็นผู้รับการถ่ายทอดวิทยาการจากปรมาจารย์ต่างๆ จนสามารถยึดอาชีพการปลูกพืชไร้ดินมานานกว่า 15 ปี มาเป็นทั้งวิทยากรและสาธิตการปลูกพืชไร้ดินด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ

วันนี้ จึงถือว่า คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยยังเหลือการอบรมอีกหนึ่งวัน คือ วันพรุ่งนี้ ที่จะมีสาระสำคัญในเรื่อง ของการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีที่น่าสนใจมาก โดยผมจะพยายามถ่ายทอดสดให้ท่านที่สนใจติดตามครับ

[envira-gallery id=”3432″]