Cochon truffier

เห็ดทรัฟเฟิล เป็นเห็ดที่รู้จักกันแพร่หลายในประเทศเขตหนาวของยุโรปและตะวันออกกลาง ที่มีราคาแพงมาก เป็นเห็ดที่เกิดเป็นมวลก้อนหรือเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ร่วมกับรากไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เช่น ต้นโอ๊ค สน เป็นต้น เป็นเห็ดที่มีกลิ่นหอมเฉพาะคล้ายฟรีโรโมนเพศชาย(similar to the male pheromone androstenone) ดังนั้น การหาเห็ดทรัฟเฟิลที่เป็นหัวฝังอยู่ในดินมักนิยมใช้หมูดมกลิ่นเฉพาะของเห็ดทรัฟเฟิล

Beaumont - truffièresปัจจุบัน เห็ดทรัฟเฟิลสามารถเพาะได้โดยการนำเอาเชื้อเห็ดใส่เข้าไปกับรากต้นโอ๊คประมาณหนึ่งถึงสองปี เมื่อเห็นว่า มีต้นกล้าต้นโอ๊คที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แสดงว่า ที่รากของมันมีเส้นใยเห็ดทรัฟเฟิลเกาะติดช่วยย่อยสารอาหารในดินได้แล้ว จึงนำไปปลูกอีกประมาณเกือบสิบปี จึงจะมีเห็ดทรัฟเฟิลเกิดขึ้น หลายประเทศในยุโรปและตะวันออกกลางได้ทำการศึกษาทำการเพาะเห็ดทรัฟเฟิล ทั้งในรูปของการเพาะเอาเฉพาะเส้นใย และการเพาะเพื่อให้เกิดดอก

ได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสรรพคุณทางด้านโภชนาการ และทางยาตลอดจนการทดสอบหาความเป็นพิษในสัตว์ทดลองมามากมายในประเทศเหล่านี้ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า เห็ดทรัฟเฟิลคือ สุดยอดอาหาร จนถูกขนานนามว่า “Black Diamond” ที่มันมีสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนสูงถึง 20-30 % มีคาร์โบไฮเดรต ที่อยู่ในรูปของไกลโคเจนและไคติน(ต่างจากพืช ที่อยู่ในรูปแป้ง) ที่ถูกสลายโดยกรดแล้วจะได้สารไคโตซานในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

(Truffles are made up 73% water and are high in protein content. They are low in fat and are totally free of cholesterol. They contain many nutrients like vitamins and minerals. Calcium, potassium phosphorus, iron and magnesium are some of the minerals that are found in high amounts in this fungus. Truffles are a good source of vitamin K, vitamin D and B group vitamins like riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3), pantothenic acid (vitamin B5).)

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของความเป็นยาในเห็ดทรัฟเฟิลพบว่า มันเป็นสุดยอดของยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศ( Truffles are considered to be one of the best aphrodisiacs ever since ancient times) สำหรับบำรุงสมอง ช่วยรักษาอาการผิดปกติของสมอง เสริมภูมิ ทำให้ดูหนุ่มกว่าวัย บำรุงระบบเลือดและมะเร็ง(Truffles are considered to be effective in preventing dementia, improving immunity, preventing early aging, preventing atherosclerosis and cancer.) บำรุงสมรรถภาพทางเพศ( Truffles are considered to be one of the best aphrodisiacs ever since ancient times)

[envira-gallery id=”8622″]

ด้วยเหตุนี้ ในต่างประเทศ รวมทั้งที่สถาบันอานนท์ไบโอเทค แม้ว่าจะสามารถทำการเพาะเลี้ยงเส้นใยเห็ดทรัฟเฟิลบริสุทธิ์ได้ทั้งในของเหลวและในเมล็ดธัญพืช แต่ก็ยังไม่ประสพผลสำเร็จในการกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดทรัฟเฟิล รวมตัวกันเป็นดอกและมีกลิ่นหอมของสาร( 2, 4-Dithiapentane (thioether)ให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดได้ ดังนั้น การที่อาจารย์ธวัช ทะพิงค์แก หนึ่งในปรมาจารย์เห็ดของประเทศไทย ผู้ซึ่งมีผลงานการศึกษา วิจัย ค้นคว้าทั้งเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดเป็นยามาแล้วมากมาย จนได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทั้งในไทยและต่างประเทศมากมายเช่นกัน เมื่อท่านได้รับดอกเห็ดทรัฟเฟิลจากคนไทยที่นำมาจากประเทศอิตาลี เอามาแยกเชื้อ แล้วเพาะเลี้ยงเส้นใยในเมล็ดธัญพืช แล้วทำการกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดทรัฟเฟิล รวมตัวกันเป็นดอกได้ และมีกลิ่นหอมใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด นับว่า เป็นผลงานที่น่ายกย่อง สรรเสริญและเป็นข่าวดีของวงการเห็ดของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่ง ที่จะนำมากล่าวถึงในวันเสวนาเห็ดเป็นยาประชารัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมใหญ่ชั้นแปด ของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

[envira-gallery id=”8624″] อ.ธวัช ทะพิงค์แก หนึ่งในกูรูนักประดิษฐ์คิดค้น ในการเพาะเห็ดทั้งเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดเป็นยา เริ่มตั้งแต่การทำเชื้อและเพาะเห็ดฟางตั้งแต่ปี 2510 ทำการเพาะเห็ดโคนน้อยสำเร็จเป็นคนแรก เมื่อเร็วๆนี้ ได้ร่วมกับลูกสาวที่จบปริญญาเอกจากออสเตรเลีย มาพัฒนาการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองแล้วเปิดอมรมส่งเสริมกันมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อปลายปี 2560 ได้รับดอกเห็ดทรัฟเฟิล ซึ่งเป็นเห็ดที่เพาะกันในเขตอากาศหนาวจัดใต้ต้นโอ๊ค และต้องใช้สุนัชหรือหมูดมกลิ่นค้นหา มีราคาแพงมากในตลาดยุโรป เพราะมันเป็นของหายากและกลิ่นหอมมาก อาจารย์ธวัชได้นำดอกเห็ดเห็ดจากคนไทยที่นำมาจากประเทศอิตาลี เอามาเพาะเลี้ยงเส้นใย พบว่า เจริญได้อย่างรวดเร็ว และใช้วิธีการกระตุ้นให้เส้นใยรวมตัวกันเป็นดอกได้อย่างง่ายๆ น่าจะเป็นรายแรกของโลก ที่สามารถเพาะเห็ดทรัฟเฟิลในห้องควบคุมได้ จะทำอย่างไรนั้น วันที่ 15 มีนาคม 2561 อาจารย์ธวัช จะมาแสดงและเล่าให้ฟัง พร้อมทั้งนำของจริงมาให้พิสูจน์ด้วย รวมทั้ง เห็ดการบูร ที่เป็นเห็ดเชิดหน้าชูตาของไต้หวันที่ใช้รักษาโรคตับด้วย

[envira-gallery id=”8625″]

Dr. Tan Chon Seng ผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอเทค ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลมาเลเซียให้เป็นหัวหน้านักวิจัยและแปรรูปเห็ดนมเสือ หลังจากที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ของมาเลเซีย คือ นพ.มหาเธย์ ใช้เห็ดนมเสือรักษาโรคไทรอยด์เรื้องรังของท่านอย่างได้ผล จึงประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง เห็ดนมเสือ จนได้ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ว่า เห็ดนมเสือ สามารถใช้รักษาโรคได้หลายชนิด นอกจากนี้ ยังประสพผลสำเร็จในการเพาะเห็ดถั่งเช่าแท้พันธุ์ทิเบตที่มีราคาสูงมาก ให้ออกดอกในห้องควบคุมได้ วันนั้น จะได้เห็นของจริงและผลิตภัณฑ์มาโชว์ด้วย

เห็ดนมเสือ
[envira-gallery id=”8629″] [envira-gallery id=”8627″]

Mr. Hiroshi Kawano , คุณสุวัฒน์ อุตตรสิงห์ ฝ่ายตลาดของบริษัท HOKTO ผู้ผลิตเห็ดไม๊ตาเกะ และเห็ดชิมิจิ ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในโลก มีโรงงานขนาดลงทุนกว่า สองพันล้านบาท มากถึง 31 แห่ง(ในประเทศ 29 แห่ง) ผลิตเห็ดสดด้วยหุ่นยนต์ ไม่มีการสัมผัสมือมนุษย์โดยตรง ตั้งแต่เริ่มขบวนการเพาะ จนกระทั่งเก็บดอกเห็ดบรรจุถุง ผลผลิตโดยรวมประมาณปีละ 70,000 ตัน มูลค่ากว่า 14,500 ล้านบาท ในโอกาสนี้ จะได้มาสรุปการผลิตเห็ดไม๊ตาเกะแบบย่อๆ และได้ส่งดอกเห็ดไม๊ตาเกะสดๆจากประเทศญี่ปุ่น มาเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น