พฤษภกาษร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
ความดีก็ปรากฏ กฤติยศฤาชา
ความชั่วก็นินทา ทุรยศยืนขจร

สุภาษิตบทนี้มาจากคำฉันท์กฤษณาสอนน้อง มักถูกยกขึ้นมาเสมอเมื่อผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการเน้นให้ มนุษย์ทุกคนพึงระลึกถึงผลที่แต่ละคนพึงจะได้รับ หลังจากชีวิตตนดับสูญ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันระหว่างคนที่ทำความดีกับคนที่ทำความชั่ว ผู้ทรงพระนิพนธ์บทกลอนนี้คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงเป็นปราชญ์ทางอักษรศาสตร์ และเป็นรัตนกวีของชาติอีกพระองค์หนึ่ง ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรมดีเด่นของโลก
ผมได้นำเอากลอนโบราณ แต่ก็ยังใช้ได้อยู่ เอามาจั่วหัวในการเขียนเพื่อรำลึกถึงต้นเบาบับขนาดใหญ่ ที่อยู่หน้าบ้านโดดเด่น ที่ใครต่อใครผ่านไปมา มักจะขอเข้ามาดู มาถ่ายรูปหลายครั้งหลายครา และก็มีหลายหน่อยงานติดต่อขอซื้อไปประดับคฤหาสน์หรือรีสอร์ทโดยเสนอราคาหลายแสนบาท แต่ผมไม่ขาย แต่ผมยอมที่จะตัดเขาเอามาเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาวิจัยในเรื่องเห็ด ประกอบกับ ทางการไฟฟ้าเขาขอให้ตัดกิ่งส่วนที่จะไปพาดสายไฟฟ้าออก รวมทั้ง โคนต้นเริ่มมีอาการเป็นโรครากเน่า อันเนื่องจากโดนน้ำท่วมหนักและนานเมื่อปี 2554 จนทำให้โคนต้นติดเชื้อรารากเน่าทำท่าจะลุกลามเน่าไปทั้งต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ประจวบเหมาะเหลือเกิน ที่มีผู้ร่วมอุดมการณ์ได้ประดิษฐ์เครื่องสับย่อยกิ่งไม้ต้นไม้หลายขนาดเอามาให้ทดลอง และผมก็ต้องการพิสูจน์ให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเห็ด ได้ทราบ ได้รู้ ได้ดู ได้เห็นว่า ไม้แทบทุกชนิดในโลกนี้ สามารถนำเอามาบดเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด โดยใช้สดๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หรือขึ้นอยู่กับขี้เลื่อยจากโรงเลื่อยที่มีไม่กี่แห่งเท่านั้น ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ในเมื่อจำเป็นที่จะต้องตัด ต้องโค่นต้นเบาบับต้นนี้ออกอย่างไม่มีทางเลี่ยง แต่เขาเอง ก็ยังทำคุณประโยชน์อย่างคณานับ ที่สามารถนำมาใช้เป็นตัวอย่าง ตัวแทนในการเรียนการสอน ที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสอน

ในการอบรมเห็ดเศรษฐกิจแนวใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ โดยการอบรม จะเน้นให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงวิธีการเตรียมวัสดุเพาะขึ้นได้เอง โดยไม่ต้องไปพึ่งใครที่ไหนอีกแล้ว ครับ รูปทั้งหมด คือ รูปแห่งความทรงจำต่อต้นเบาบับอันสง่างามต้นนี้ครับ

[envira-gallery id=”1149″]

Similar Posts