หลังจากที่ทางคุณ Hiroshi Kawano และคุณสุวัฒน์ อุตสิงห์ จากบริษัท Hokuto Corperation ผู้ผลิตและจำหน่ายเห็ดไม๊ตาเก๊ะและเห็ดชิมิจิ จากประเทศญี่ปุ่น ได้มาพบผมสองครั้งนั้น ได้มีความประสงค์อย่างแรงกล้า ที่อยากจะสนับสนุนให้คนไทย และคนทั้งโลก ได้มีโอกาสบริโภคสิ่งดี ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งทางบริษัทมีโรงงานเพาะเห็ดไม๊ตาเก๊ะที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตอย่างสุขลักษณะที่ดีเยี่ยม จนเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีแล้วกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น ที่หันมาสนใจอาหารเกี่ยวกับสุขภาพ

ผมได้พูดถึงเรื่อง เห็ดไม๊ตาเก๊ะทั้งในเวปและในเฟสมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ผมก็ไม่เคยแนะนำให้ใช้เห็ดไม๊ตาเก๊ะจากต่างประเทศ เพราะผมไม่มั่นใจในคุณภาพ เนื่องจาก ผมมีโอกาสไปดูงานการผลิต การเพาะเห็ดไม๊ตาเก๊ะหลายแห่งในบางประเทศ สามารถเพาะได้ในห้องปรับอากาศได้เป็นอย่างดีและราคาถูกก็จริง แต่ เมื่อได้เข้าไปดูวัสดุที่ใช้เพาะ กลับมีการใช้กากเมล็ดฝ้าย ที่ใครๆก็ทราบว่า ฝ้ายเป็นพืช GMO และยังมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายอย่างมาก เพราะฝ้ายที่ปลูกนั้น วัตถุประสงค์หลักก็คือ เอาปุยฝ้ายไปทำเครื่องนุ่งห่ม ไม่ได้เอามาบริโภค ดังนั้น การใช้สารเคมีที่เป็นพิษในฝ้าย จึงไม่เป็นที่กังวล แต่นี่ผมได้ไปเห็นการเพาะเห้ดไม๊ตาเก๊ะในบางประเทศ ใช้กากเมล็ดฝ้าย ที่มีราคาถูก หาได้ง่าย เอามาเป็นวัสดุเพาะเห็ด ผมจึงไม่แน่ใจว่า เห็ดที่เพาะด้วยกากเมล็ดฝ้ายแล้วนำเอามาขายในเมืองไทย จะปลอดภัยหรือไม่

แต่เมื่อได้รับการอธิบายถึงการผลิตและเพาะเห็ดของบริษัท Hokuto Corperation ผู้ผลิตเห็ดไม๊ตาเก๊ะและเห็ดชิมิจิ ภายใต้เครื่องหมายการค้าว่า Hokto นั้น เขาเน้นการผลิต การเพาะเริ่มตั้งแต่คุณภาพ มาตรฐานของวัตถุดิบ ที่จะต้องเป็นวัตถุดิบ คือ ต้นไม้ที่เอามาสับต้องเป็นต้นไม้ที่ปลอดสารพิษ รวมทั้งอาหารเสริมที่ใส่ ขบวนการผลิตทุกขั้นตอนสะอาด ถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้กระทั่งรวมถึงขึ้นตอนการเปิดดอก ก็ทำการเปิดในห้องควบคุม และให้ความชื้นจากน้ำที่สะอาดดื่มได้

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ของเห็ดที่ออกมา จึงมั่นใจว่า เป็นเห็ดที่ไม่มีสารพิษ ปลอดภัยต่อการนำเอามาบริโภค ในเมื่อทางบริษัทได้ทำการเพาะและผลิตเห็ดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพให้แก่คนญี่ปุ่นมานานพอสมควรแล้ว ทางบริษัทจึงมีความประสงค์ ที่จะนำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ มอบให้แก่ประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศไทย ที่มีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นมาพำนักอาศัยอยู่หลายแสนชีวิต และคนไทยที่ใส่ใจสุขภาพ ทางบริษัทจึงแสดงความจำนง ที่จะสนับสนุนกิจกรรมของทางอานนท์ไบโอเทค ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การพบปะสังสรรค์ โดยทางบริษัทยินดีที่จะส่งเห้ดไม๊ตาเก๊ะและเห็ดชิมิจิสดๆ ปลอดสารจากประเทศญี่ปุ่นมาให้เพื่อประกอบเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

ทางบริษัทได้ทำหนังสือแสดงเจตนาที่จะมอบเห็ดไม๊ตาเก๊ะและเห็ดชิมิจิ เอามาใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในการอบรมเห็ด ที่กำหนดไว้ว่า จะเปิดในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ และวันที่ 11 มีนาคม แต่ทางผู้ดำเนินการจัดการอบรม ขอเลื่อนเนื่องจากผมติดภารกิจที่สำคัญ จึงกำหนดเอาวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่ใกล้กับวันคล้ายวันเกิดผม คือ วันที่ 15 มีนาคม ที่ไม่ตรงกับวันหยุดในปี จึงขอจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างพรรพวก เพื่อนฝูง ญาติมิตร ลูกศิษย์ ที่เคยจัดเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาทุกปี ปีนี้ จึงจัดขึ้นก่อนล่วงหน้าในวันหยุด คือ วันที่ 12 มีนาคม แทน

โดยทางบริษัท Hokuto Corperation ยินดีที่จะเห็ดไม๊ตาเก๊ะและเห็ดชิมิจิสดๆ มาให้ใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารสุขภาพในวันดังกล่าว นอกจากนี้ ผมได้เชิญคุณ Hiroshi Kawano และคุณสุวัฒน์ อุตสิงห์ มาร่วมงานพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งบรรยายความเป็นมาและขั้นตอนการผลิตเห็ดดังกล่าวเหล่านี้ด้วย โดยได้รับคำยืนยันว่า พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่
แน่นอนที่สุด ในวันดังกล่าว ทุกท่านก็จะได้เห็นต้นกำยานแท้จากประเทศโอมาน เทียบกับต้นกำยานจากสุมาตรา ซึ่งเป็นคนละชนิดกัน ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตเครื่องสับกิ่งไม้ จะได้นำเครื่องสับหลากหลายรุ่นมาสาธิตการสับกิ่งไม้เพื่อเพาะเห็ดให้ดู และที่แน่ๆ จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายของอานนท์ไบโอเทคมาโชว์ เอามาให้ชิม และเอามาให้ทานอย่างจุท้อง จุใจแน่ๆ ในส่วนอาหารได้ติดต่อพ่อครัวจากภัตตาคารที่มีชื่อ คือ ร้านอาคมที่มีหลายสาขา วันนั้น เจ้าของร้าน อาคมสาขาสอง จะมาปรุงอาหารเลี้ยงรับรองด้วยตนเอง แต่เนื่องจากพื้นที่จำกัด ดังนั้นท่านที่สนใจที่ผ่านการอบรมเห็ดจากสถาบันอานนท์ไบโอเทคไปแล้ว หากต้องการเข้าร่วมงานและฟังบรรยายเรื่อง เห็ดไม๊ตาเก๊ะ กรุณาติดต่อลงทะเบียนก่อนที่ 029083308, 0860830202 line : mushroom10

งานนี้ฟรีน๊ะครับ และกรุณางดของขวัญทุกชนิด รวมทั้งผลไม้ เครื่องลางของขลังและเงินด้วยครับ