ดร.ดนัย ทิวาเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมและยีนส์ที่แสดงผลต่อการเป็นโรคมะเร็งและโรคต่างๆ ที่เราสามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งเริ่มต้น ก่อนที่จะสายเกินแก้ ด้วยการตรวจหายีนส์ที่สำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นโรค ที่แม่นยำ ไม่ต้องเสี่ยงมากจากการฉายแสง ใช้เวลาสั้นเพียงสามชั่วโมง ในราคาถูกมากในหลักพัน โดยไม่ต้องไปหาหมอต่างประเทศ ที่จะต้องเสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสน การบรรยายเช่นนี้ ยากมากที่คนไทยจะได้มีโอกาสได้ยินจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และมีผู้เชี่ยวชาญระดับนี้ หากยากมากในแผ่นดินไทย สำคัญ ดร.ดนัย เป็นสวรรค์ประทานมาให้มาช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น การบรรยายครั้งนี้ จะเป็นผลให้ผู้ที่สงสัยหรืออยากรู้ว่า ตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือไม่ โดยเฉพาะท่านที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็ง ที่มีแนวโน้มสูง ที่อาจจะเกิดเป็นมะเร็งได้ ดร.ดนัย จะสามารถช่วยไขข้อสงสัยและกังขาให้ท่านได้ โดยจะเปิดบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ ที่ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี นับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางชั้นสูงเช่นนี้