เมล์จาก ดร.โอมอน สหรัฐอเมริกา

หน้าแรก / ฟอรั่ม / สุขภาพ / เมล์จาก ดร.โอมอน สหรัฐอเมริกา

 • ผู้เขียน
  ข้อความ
  • พฤษภาคม 16, 2017 at 1:15 pm #4323

   เมล์จาก ดร.โอมอน สหรัฐอเมริกา นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ผู้นำทางด้านการใช้เห็ดเป็นยากับสัตว์

    

   ดร. โอมอน คนผิวสี ใส่เสื้อสีฟ้า เดวิสและภรรยา ผู้ผลิตเห็ดเป็นยาจากฟอริดา ดร. ลีโอ แวน จากเนเธอร์แลนด์(ผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับเห็ดกระถินพิมานร่วมระหว่างเกาหลี ไทยและเวียตนาม) ถ่ายภาพร่วมกันในความสำเร็จในการไต่กำแพงจีนจนถึงจุดสูงสุดขั้นที่ 1 ด้วยพลังชาพิชิตกำแพงจีนของ สถาบันอานนท์ไบโอเทค ที่ ดร.อานนท์ สามารถไต่กำแพงจีนครั้งที่ 5 ประสพผลสำเร็จ(ที่ผ่านมา 4 ครั้งไต่ขึ้นไปได้ไม่เคยถึงครึ่งทาง นี่ก็เพราะชาเห็ดกระถินพิมาน ผสมถั่งเช่าและกระดุมบราซิลแท้ๆ) 

   ดร.โอมอน (Dr. Omon S. Isikhuemhem), Mushroom Biology and Fungal Biotechnology Laboratory, Department of Natural Resources and Environmental Design, Norht Carolina Agricultural&Technical State University ผู้ซึ่งเป็นผู้นำในการศึกษาวิจัยในการนำเอาเห็ดเป็นยา มาผสมกับอาหารสัตว์ พบว่า มันสามารถใช้ทดแทนการใช้ยาปฎิชีวนะและวัคซีน ที่เป็นสารเคมี มีผลตกค้าง และมีหลายประเทศในยุโรปและอเมริกา ห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ที่มีการใช้ยาวัคซีนและยาปฎิชีวนะ ซึ่งสร้างปัญหาอย่างใหญ่หลวงให้แก่วงการเพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อการส่งออก เช่น เนื้อไก่ เนื้อสุกร แต่จากการทดลองของ ดร.โอมอนและคณะ พบว่า เห็ดเป็นยาพื้นๆหลายชนิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น เห็ดกระถินพิมาน เห็ดหลินจือ เห็ดขอนลาย เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดหอม สามารถใช้ผสมในอาหารสัตว์ และมีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อโรค เสริมภูมิคุ้มกันอย่างดีแก่สัตว์ และทำให้เนื้อของสัตว์มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง มีไขมันต่ำ สัตว์ต่างๆรวมทั้งสัตว์เลี้ยง เช่น กระต่าย สุนัข หรือแม้กระทั่งปลา โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีนและยาปฎิชีวนะ ที่มีผลตกค้างที่อาจจะก่อให้เกิดโรคหลายหลายชนิดในมนุษย์ ดังนั้น การไปเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ ในการประชุมเห็ดเป็นยาโลก ดร.โอมอนได้มีโอกาสพบกับ ดร.อานนท์ และแลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการซึ่งกันและกัน โดย ดร.โอมอนสนใจที่จะนำเอาสิ่งที่ได้ทำการค้นพบทดลองมาเผยแพร่ในประเทศไทยในอนาคต ดังเมล์โต้ ตอบระหว่าง ดร.อานนท์ กับ ดร.โอมอน ดังนี้

   Hello Prof Anon! I am trying to reach you without success. Please respond as soon as you can.

   Omon.

   ตอบจาก ดร.อานนท์

   Dear Dr. Omon,
   Sincerely deeply regret for not being reply to your mail promptly due to my most busiest duties after return home. We have just finished our yearly big events on National Herbal Exhibition whereas self have to the key person for medicinal mushroom participation. But surely your wonderful field on animal health by using medicinal mushroom still my top priority since last 30 years ago I did have my post graduate student who worked out the animal feed by using mushroom spent compost to increase the diary milk production and being good health without using conventional vaccination and antibiotics. I therefore fully agree with you that there should be a lot of rooms to penetrate or do serious business on this regards just need more time and explanation to the interested firms or people particularly in Thailand whereas become the world leader in exporting poultry and pork. The best way to start the business I would suggest that you should introduce yourself in Asia or Thai poultry and piggery bulletins or technical paper or at my own website www.anonbiotec.com to create the public awareness and their response.

   For your kind information.

   Best regards

   Dr. Anon  Auetragul

   เมล์ตอบจาก ดร.โอมอน

   Thank you for your email. I am glad you wrote. I am happy to hear of your work with animals already (I mean the research of your PG student. Did you publish the work already? If yes, please give me the references. We are just at a point where we need to publish a concept paper on this subject matter, followed by a review paper. I am gathering a very few scientists into the team, would you be interested in joining?

   Yes, you are right about ways to get our idea and products into the feed industry. I think there is the need for you and I to come together to iron out how we can do that from a business point of view while we still have local research going on in Thailand, to generate more scientific data to support the products we have in the market. Please let me hear from you soon.

   Sincerely,
   Omon.

   ดร.อานนท์ แนะนำ ดร.โอมอนนำเอาผลงานที่เคยนำเสนอที่ประชุมเห็ดเป็นยาโลกครั้งที่ 7 เพื่อมาลงเผยแพร่ในเวปนี้
   Dear Dr. Omon,
   Million thanks for your prompt replied e mail and glad to hear that you are going to scrutinize further on animal husbandry. For your information, after my early retirement for UN Mushroom Expert in Asia and Africa, currently I am fully engaging with my own business in mushroom production emphasizing mushroom spawn, mushroom additives and medicinal mushroom production.In the field of animal feed, I have my private interest in promoting and create the alternative awareness to our people who involve in animal health to use medicinal mushrooms  instead of hazardous chemicals including antibiotics. It is therefore, if there is a way or mean for me to help you or your colleagues would be most appreciated. Concerning the formal research document(very old one), I would try me best to trace them for you. As per my suggestion earlier if you agree with my opinion you should send the original paper which you used to present at the IMMC7 to publish again in my website to create public awareness and your wonderful tasks.

   Thanking you for your kind cooperation,

   Warmest regards

   Prof. Dr. Anon  Auetragul

   ดร.อานนท์ ฝากข่าวถึงสมาชิกทุกท่านว่า ปัจจุบัน ในต่างประเทศ เขาได้มีการเอาเห้ดเป็นยา ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปเชื้อเห็ดที่เพาะเลี้ยงในธัญพืช ผสมกับอาหารสัตว์ในอัตราส่วน 2-5 % ของน้ำหนักอาหาร นอกจากจะเสริมเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแล้ว เห็ดเป็นยาเหล่านี้ เช่น เห็ดกระถินพิมาน เห็ดแครง เห็ดลม เห็ดขอนขาว เห็ดหลินจือ ยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดีแก่สัตว์เลี้ยง อันได้แก่ วัว หมู ไก่ นก กระต่าย รวมทั้งปลา โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะเข้าช่วยเลย ในกรณีสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ การใช้เห็ดเป็นยา นอกจากจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาเคมีแล้ว พบว่า เนื้อของสัตว์ส่วนที่เป็นเนื้อจะมากขึ้น ไขมันสะสมจะน้อยลง มีรสชาติที่ดีกว่า การใช้สารเร่งเนื้อ ปัจจุบัน ไต้หวัน ถือว่า เป็นผู้นำในการผลิตอาหารสัตว์แบบปลอดสาร ส่งเป็นสินค้าวัตถุดิบที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ปีๆหนึ่งหมดเงินนับพันล้านบาท ซึ่งอาหารดังกล่าว ส่วนใหญ่ มีเชื้อเห้ดที่เพาะเลี้ยงในเมล็ดธัญพืชเป็นส่วนผสมหลัก จึงใคร่ขอเชิญชวนให้สมาชิก ลองใช้เชื้อเห็ดทั่วๆไป เช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า ประมาณ 3-5% ผสมคลุกเคล้ากับอาหารสัตว์ของท่าน และคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงดู และอยากจะเสริมต่อว่า ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเห็ดหรือดอกเห็ดที่จะใส่เข้าไปในอาหารสัตว์นั้น ควรผ่านขบวนการหมักด้วยเชื้อโปรไบโอติก หรือ เชื้อยูเอ็ม2555 ประมาณ 36-48 ชม. เสียก่อน

    พฤษภาคม 16, 2017 at 1:16 pm #4324

    Hello Anon! I understand more your perspective now. What you may actually need now is a product that you an put in the market. In that way, it could become something of direct importance in business. Am I correct in my understanding?

    I tried to look at your web site, but it is all in Thai language and I cannot read it.

    The limitation to putting my presentation on my web site is that some of the data are proprietary and some are not published. However we can find a way to show that mushroom products work in animal health.

    Now tell me this, if you have a product for use, will you be able to find a company to test it in animal production?

    Tell me a major problem chicken, swine and cow production that you would want us to focus? in Is there any institution that you can collaborate with to run some experimental trials? If we find such opportunity, we could easily show the results from research done in Thailand and I think the animal industry will easily see that and accept the product that we will give you to put in the market. What do you think?

    Omon.

    จากการที่มีประสบการณ์ไปทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติมาเกือบ 25 ปี ในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้พอทราบว่า ไม่ว่ามนุษย์มาจากแหล่งไหน สัญชาติหรือเผ่าพันธุ์ใด หากพูดถึงผลประโยชน์แล้ว ย่อมพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอามาให้ได้ แต่ครั้นที่จะต้องแลกกับผลประโยชน์บ้าง ก็เต็มไปด้วยหลากหลายลีลา นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ผ่านมา ตอนที่ทราบว่า เราน่าจะมีความสำคัญ ที่จะรองรับผลประโยชน์ที่เขาน่าจะได้รับ พอเจอเราปั๊บ ก็จะทำการติดต่อทันทีอย่างกระฉับกระเฉง ราวว่า หากเวลาผ่านไปแค่เสี้ยววินาทีเดียว จะเกิดความเสียหายหรือเสียโอกาสอย่างใหญ่หลวง พอเราเงียบหรือแกล้งเงียบไปสักพัก ก็จะเป็นจะตายเอาให้ได้ พอเราทำการตอบไป ก็ล้วนแล้วแต่สารพัดที่จะขอนั่นขอนี่ เอาชนิดที่เรามีอะไรบ้าง จะต้องเอาไปนอบน้อมให้เขาหมด ราวกับว่า เคยเป็นหนี้บุญคุณกันมาไม่ทราบแต่ปรางไหน ลักษณะเช่นนี้ เคยเจอมาเยอะต่อเยอะแล้ว พอเรารู้ทัน ค่อยแหย่ ค่อยเจรจาด้วยสติและประสบการณ์ โดยชี้แจงว่า เราไม่ใช่หน่วยงานกุศล เราเป็นองค์กรเอกชนที่อยู่ได้ด้วยลำแข้งของเราด้วยการทำธุรกิจของเรา พร้อมกันนั้น ก็ลองแหย่ลงไปว่า เอาอย่างนี้สิ หากต้องการที่จะพัฒนาหรือต้องการที่จะให้คนทั่วไปหรือผู้อ่านฟอรั่มนี้สนใจ ก็ขอให้เขียนบทความหรือเอาบทความที่เคยไปพูดที่ไหนๆมาลงที่นี่สิ เท่านั้นเอง ธาตุแท้ของมนุษย์เกิดขึ้นทันทีว่า ทีขอของคนอื่น ขอเอาขอเอา พอเราบอกว่า ของคุณมีอะไรดี ก็บอกมาสิ เรื่องก็เปลี่ยนเรื่อง จากหน้ามือ เป็นหลังมือเลยว่า ให้ไม่ได้ เพราะความรู้หรือข้อคิดเห็นของเขานั้น เป็นลิขสิทธิ์ของเขาและคณะ( the data are proprietary and some are not published) ตรงนี้ไง ที่วันเกิดได้ไปคุยกับผู้การภักดีว่า บางครั้งเราทำตัวดีเกินไป แล้วประกาศออกไปว่า ใครเดือดร้อน หรือใครอยากรู้เรื่องเห็ดให้มาหา ปรากฏว่า มีปัญหาจริงๆ บางคน บางชนชาติ เอากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ราวกับว่า จะย้ายประเทศหรือย้ายบ้านมาอยู่กับเราเลย ทุกวันนี้ แต่ละปี จะมีประเภทนี้ จากชมพูทวีป จากแอฟริกา เข้ามาดุ่ยๆ โดยบอกว่า ทางรัฐบาลเขาส่งมาเป็นตัวแทน ให้มาฝึกงานกับทางเรา ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มาจากแอฟริกาตะวันตกบอกว่า ทางยูเอ็นส่งให้มาฝึกงานด้วยเป็นเวลา 1 ปี พร้อมทั้งเอาใบส่งตัวจากสารพัดหน่วยงานเอามาให้ดู ทั้งๆที่หน่วยงานที่เอามาอ้างไม่เคยให้ความช่วยเหลือหรือร่วมมืออะไรเรามาก่อนเลย นี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่เจอมาโดยตลอด จนกระทั่งต้องดึงเอาป้ายชื่อ แม้กระทั่งบ้านเลขที่ออก จะรู้กันก็เฉพาะ สมาชิกผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น ว่า เรากำลังทำอะไรกันอยู่

   • You must be logged in to reply to this topic.