Reply To: สารไล่แมลงและ ฟังแบคคิว กับ ไมโตฟากัส และเชื้อ บีที

Home / Forums / สุขภาพ / สารไล่แมลงและ ฟังแบคคิว กับ ไมโตฟากัส และเชื้อ บีที / Reply To: สารไล่แมลงและ ฟังแบคคิว กับ ไมโตฟากัส และเชื้อ บีที

    October 5, 2018 at 8:59 am #9736

    ขอโทษครับ ผมเพิ่งจะเริ่มเพาะเห็ด อยากทราบว่าฟังแบคคิว นี่หาซื้อที่ไหนเหรอครับ