Reply To: ขอทราบวิธีการในการทำเอนไซม์สด

Home / Forums / สุขภาพ / ขอทราบวิธีการในการทำเอนไซม์สด / Reply To: ขอทราบวิธีการในการทำเอนไซม์สด

    November 22, 2017 at 12:35 am #6005

    เอนไซม์เห็ด กับ เห็ดเป็นยาแบบเม็ด สามารถใช้ควบคู่กันไปได้ โดยการดื่มเอนไซม์ผสมน้ำพร้อมน้ำผึ้งเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นก่อนรับประทานอาหาร ประมาณ 1-2 ครั้งต่อวัน, ส่วนการใช้เห็ดแบบเม็ดนั้นให้ลองเริ่มที่ 2-3 เม็ดก่อน แล้วสังเกตปฎิกิริยาตอบสนองเช่นมีอาการปวดเพิ่มขึ้น ถ้าอาการตอบสนองมีมาก ก็ลดปริมาณลงเหลือ 1-2 เม็ด

    หรือสามารถโทรไปติดต่อได้ที่ไทยไบโอเทคโดยตรงก็ได้ครับ