Reply To: รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน

Home / Forums / รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน / Reply To: รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน

    May 17, 2017 at 11:43 pm #4357

    ดูจากรูปแล้ว โอเค กากมันทั้งสอง น่าจะใช้เป็นทั้งวัสดุเพาะ หรือใช้บางส่วนเป็นอาหารเสริมของเห็ดกับวัสดุเพาะอย่างอื่นได้ แต่หรือส่วนที่เห็ดออกมาให้เห็นตามรูปนี้ ส่วนหนึ่งเข้าใจว่า ก้อนที่เชื้อเห็ดเจริญช้า น่าจะมาจากความแน่นของถุง และความชื้นที่ก้อนถุงมากเกินไป ทำให้เชื้อเห็ดเจริญช้า หากเป็นเช่นนี้ ผู้การลองพลิกเอาก้นขึ้นแล้วเอาหัวลงดู(ผมหมายถึงก้นและหัวของถุงน๊ะครับ) 
    หากทำเช่นนั้น ความชื้นที่ ออกันอยู่บริเวณก้นถุง จะไหลย้อนศร และจะมีอากาศเข้าไปกระตุ้นให้เส้นใยเจริญเข้าไปได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนการเกิดดอกเห็ดนางฟ้าภูฎานช่วงนี้นั้น มันเป็นธรรมชาติของมันครับ แม้ว่ามันจะเดินได้ไม่ถึงครึ่งถุง พอเจออากาศอย่างนี้ เหมือนปลากระดี่ได้น้ำ(ผมหมายความถึงปลากระดี่ นะครับ ไม่ได้หมายถึงกระห…อะไรครับ) มันจะพรวดพราดออกดอกอย่างนี้แหละครับ แม้กระทั่ง เชื้อเห็ดในวุ้น หรือในหัวเชื้อ ตอนนี้เดินไปได้หน่อยออกดอกเต็มไปหมดครับ
    ส่วนการทำงานของผมก็พยายามทำให้ตัววุ่นตลอดเวลาครับ แม้ในยามปกติ ก็หางานใส่ตัวเอง ก็ต้องพยายามและรีบทำในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ หากจะพักก็คงได้พักนานแน่หลังสิ้นลมหายใจครับ เดี๋ยวผมจะเอาเห็ดโคนไปให้ดูที่งานครับ นั่นก็เป็นอีกหนึ่งรายการช๊อคโลกครับ ที่อานนท์ไบโอเทคเพาะเห็ดโคนแท้ได้แล้วครับ ปีหน้าเปิดตัวให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกไปเลยครับ ปีนี้เอาแค่น้ำจิ้มไปก่อนครับ