Reply To: รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน

Home / Forums / รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน / Reply To: รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน

May 17, 2017 at 11:42 pm #4354

สวัสดีครับอาจารย์,

ในภาพเป็นดอกเห็ดภูฏานชุดแรกจากถุงก้อนเชื้อที่ทำมาจากกากมันสำปะหลัง

เป็นถุงเดียวกันกับที่เรียนถามอาจารย์ในหัวข้อเรื่อง “การเกิดดอกเร็วไป”

ผมเพิ่งสังเกตุเห็นว่าโคนก้านมันหนามาก เป็นลักษณะของดอกเห็ดที่ผิดปกติหรือเปล่าครับ


พ.อ.ภักดี ตองอ่อน