Reply To: รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน

Home / Forums / รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน / Reply To: รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน

  May 17, 2017 at 11:42 pm #4354

  สวัสดีครับอาจารย์,

  ในภาพเป็นดอกเห็ดภูฏานชุดแรกจากถุงก้อนเชื้อที่ทำมาจากกากมันสำปะหลัง

  เป็นถุงเดียวกันกับที่เรียนถามอาจารย์ในหัวข้อเรื่อง “การเกิดดอกเร็วไป”

  ผมเพิ่งสังเกตุเห็นว่าโคนก้านมันหนามาก เป็นลักษณะของดอกเห็ดที่ผิดปกติหรือเปล่าครับ


  พ.อ.ภักดี ตองอ่อน