Reply To: รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน

Home / Forums / รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน / Reply To: รายงานการใช้กากมันสำปะหลังทำก้อนเชื้อเห็ดภูฏาน

    May 17, 2017 at 11:39 pm #4351

    ขอบคุณท่านผู้การแทนสมาชิกเห็ดทุกท่านด้วย นี่แหละครับคือ ความหมายของคำว่ามนุษย์ที่ต่างจากคนครับ เพราะมนุษย์นั้น ย่อมมีการสร้างสรรและพัฒนาตลอดเวลา การที่ผู้การจับงานวิจัยหรือทดสอบเอาของเหลือใช้จากโรงงานมันสำปะหลังมาใช้เพาะเห็ดนั้น นับว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเรามีการปลูกมันสำปะหลังหลายสิบล้านบาท และมีของเหลือใช้อย่างมหาศาล ส่วนของไฟเบอร์ที่ถูกแยกออกมาจากโรงงานแป้งมัน ที่มีสีข่าวนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไฟเบอร์ที่ใกล้เคียงกับขี้เลื่อยมาก ดังนั้น สามารถนำเอามาเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดได้ผลดีมาก หรือนำเอามาเพาะเห็ดได้แทบทุกอย่าง เพียงแต่มันให้ผลผลิตต่อเนื่องไม่นานเท่านั้น นั่นก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหา เพราะการเพาะเห็ดนั้น เราต้องการผลผลิตสูง คุณภาพดอกเห็ดคุณภาพดี และยิ่งมันออกเร็ว หมดเร็ว แต่ผลผลิตสูง มันก็ยิ่งทำให้เรามีโอกาสใช้โรงเรือนได้หลายรอบ หรือในกรณีที่ต้องการให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน อาจจะมีการเติมไม้สับ ซึ่งบริเวณที่ผู้การอยู่นั้น เขาทำการสับกิ่งกระถินอยู่แล้ว เครื่องมือนั้น สามารถสับกิ่งไม้อย่างอื่น เพื่อนำมาผสมกับกากมันไฟเบอร์หรือ ที่เรียกว่า Filter cake ได้ครับ อย่าลืมน๊ะครับว่า ไฟเบอร์จะอุดมไปด้วยแหล่งพลังงาน ส่วนโปรตีนจะมีต่ำมาก ดังนั้น หากต้องการใช้กากมันชนิดนี้เพาะเห็ด ควรเอามาทำการหมักด้วยยูเอ็มหรือไบโอวันเสียก่อน วึ่งจุลินทรีย์ที่อยู่ในเชื้อยูเอ็น มันจะย่อยไฟเบอร์หรือแป้งเชิงซ้อน แล้วมันจะส้รงโปรตีนใร่างกายของมัน พร้อมทั้งวิตามินและฮอร์โมนที่เห็ดต้องการ ดังนั้น การที่ผู้การทำการหมักด้วยเชื้อยูเอ็มนั้นถูกต้องแล้ว แต่หากเอาวัสดุอย่างอื่น เช่น ซังข้าวโพด ไม้สับ หรือขี้เลื่อยใส่เข้าไปพร้อมกันก่อนที่จะทำการหมัก รวมทั้งอาหารเสริม จะดีที่สุดครับ

    ดูจากรูปตะกร้าที่มีเห็ดฟางเกิดขึ้น เห็นเชื้อเห็ดเจริญสวยดี สูตรนี้สามารถใช้ผลิตเชื้อเห็ดฟางได้ด้วยน๊ะครับ หมายความว่า ใช้เป็นสูตรทำเชื้อเห็ดฟางขายได้เลยทีเดียวล่ะครับ และหรือ เอามาทำการเพาะเห็ดฟางแบบอานนท์ 52 คือ เพาะในตะกร้าหรือกะบะได้ ด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดในเจริญเต็มที่ในภาชนะดังกล่าว แต่พอจะให้เกิดดอกเห็ด ก็ย้ายหรือขายไปให้คนอื่นทำการเปิดดอกได้ครับ