Reply To: MUSHROOM POWDER to Silvia’s sister HEIDI WERNER in Germany

Home / Forums / สุขภาพ / MUSHROOM POWDER to Silvia’s sister HEIDI WERNER in Germany / Reply To: MUSHROOM POWDER to Silvia’s sister HEIDI WERNER in Germany

  May 16, 2017 at 1:24 pm #4330

  ดร.อานนท์ได้ตอบเมล์ของคุณพ่อของมาร์ค เกี่ยวกับการใช้เห็ดเป็นยาต่อโรคมะเร็งเม็ดเลือด ของญาติของพ่อมาร์คที่อยู่ที่เยอรมัน ที่เคยใช้เห็ดเป็นยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดแล้วอาการดีขึ้น เลยกลับไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบันด้วยการฉายรังสี ซึ่งเจ้าตัวผู้ป่วยเอง นอกจากจะเสียเงินเสียทองไปจนจะหมดทั้งครอบครัวแล้ว อาการยังไม่ดีขึ้น สุขภาพกลับแย่ลง และจากการที่เคยใช้เห็ดเป็นยาจาก ดร.อานนท์ได้ผลดีมาแล้วกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงเปลี่ยนใจ ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วว่า จะขอเลือกทำการรักษาโดยการใช้เห็ดเป็นยาใหม่อีก ซึ่งก็มีคำถามๆ ดร.อานนท์มา และก็ได้รับคำตอบจาก ดร.อานนทฺ์ ดังนี้ 

  Dear Uncle Errol,
  Million thank for your recognised message after long silence and deeply regret for late reply due to my trip to China to attend the World Medicinal Mushroom Conference in Beijing whereas the communication thru internet was a chaos. Concerning Heidi Werner in Germany’s health , the following would be the words to match with her queries:

  Her questions are:


  * she has forgotten the dosage you told her to take. Please advise.For the first few days she should start with small amount like 2 capsules 30 min. before meal to allow her body system adjustment.
  * can she increase the dosage of mushroom powder? If yes, to what level? Definitely, after few days she should increase into 3-5 capsules 30 min. before meal 3 times.
  * can she increase the number of times per day she takes the mushroom powder? Yes,it would be advisable to take before bed.
  * can she stop taking the mushroom powder once her blood platelet count has come down again? (As she has done before). Not advise to do so, since her body system could not control and produce platelets as per normal activity, but she could reduce the number like 1-2 capsules or even reduce number of time like morning and before bed.
  * should she rather continue taking the mushroom powder once her blood platelet count has come down again?. That would be wise thing to do so for her own health and prolong her life expectancy.

  Hope this information would send to Heidi’s consideration,please


  Sincerely yours and my very best regards to Mark

  Dr.Anon Auetragul

  คำถามแรก ถามว่าแกลืมไปแล้วว่า เวลาทานเห็ดเป็นยาต่อผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือกควรทานอย่างไร
  คำตอบจาก ดร.อานนท์ :
  เริ่มต้นในสองสามวันแรก ควรทานเห็ดเป็นยาครั้งละ 2-3 แคปซูลก่อนอาหาร 30 นาทีทุกมื้อเสียก่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัวกับสารอาหารในเห็ดเป็นยา

  คำถามที่สอง ถามว่า จะเพิ่มปริมาณการทานเห็ดเป็นยาได้ไหม ปริมาณหรือควรทำแอย่างไร
  คำตอบจาก ดร.อานนท์ :
  ได้แต่ควรจะเป็นหลังจากทานแต่น้อยไปแล้ว 2-3 วัน จากนั้น สามารถเพิ่มขึ้นได้เป็น 3-5 แคปซูล เพื่อเร่งให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานและควบคุมการสร้างเกร็ดเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

  คำถามที่สาม ถามว่า เมื่อทานเห็ดเป็นยาจนรู้สึกว่าร่างกายกลับสู่ภาวะปกติแล้ว เลิกทานได้ไหม 
  คำตอบจาก ดร.อานนท์ :
  ได้แต่ไม่แนะนำ ควรทานเห้ดเป็นยาไปโดยตลอด เพราะ คนที่ป่วยเป็นมะเร็งนั้น เซลมะเร็งยังทำงานอยู่ มันจะเข้าทำลายระบบต่างๆของร่างกายอยู่ตลอดเวลา อย่าเปิดช่องว่างให้มันกำเริบขึ้นมาอีก สร้างภูมิคุ้มกัน ยันมันเอาไว้ อย่าให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาสร้างปัญหากับเราอีก เพียงแต่ว่า หากร่างกายสมบูรณ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องทานเห็ดเป็นยาจำนวนมากอีกต่อไป สามารถลดจำนวนแคปซูลลง และเวลาการทานเห็ดเป็นยา นอกจากจะลดจำนวนลงแล้ว ก็ให้ทานเฉพาะเช้ากับก่อนนอนก็เพียงพอแล้ว 


  คำถามที่สี่ ถามว่า หล่อนควรทานเห็ดเป็นยาตลอดไปใช่ไหม
  คำตอบจาก ดร.อานนท์ :
  น่าจะเป็นเช่นนั้น เพื่อตัวเธอเอง เพื่อเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและยืนนาน อยู่ร่วมกับเซลมะเร็งอย่างสมานฉันท์ตลอดไป