ตอบกลับไปยัง: Mail from Prof. Giuseppe Venturella

พฤษภาคม 16, 2017 at 1:13 pm #4322

นับว่าเร็วมากๆ ที่หลังจาก มีการแลกเปลี่ยนทัศนะกันระหว่างนักวิชาการเกี่ยวกับเห็ด โดย อ.อรทัย เอื้อตระกูล และ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล กับผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดจากทั่วโลก ในเรื่อง ของเห็ดกระถินพิมาน ที่ยังเป็นข้อถกเถียงกันว่า เห็ดกระถินพิมานของไทยนั้น มีชื่อวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางวิชาการเช่นไร ซึ่งการเดินทางไปร่วมการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับเห็ดเป็นยาของโลกที่กรุงปักกิ่งนั้น มีนักวิชาการที่มีประสบการณ์และความสามารถด้านนี้ ได้เสนอตัวที่จะช่วยในการไขข้อข้องใจ ขณะเดียวกัน ก็มีอีกหลายท่านที่รู้สึกตื่นเต้น ที่ทราบว่า เห็ดชนิดนี้ เคยมีอยู่ดาษดื่นทั่วไปในประเทศไทย แต่ไม่เคยมีข้อมูลทางวิชาการในระดับสากลว่า เป็นเห็ดที่มีกำหนิดในประเทศไทย ที่แตกต่างไปจากที่อื่น ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์เวนทูเรนลา ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนทางด้านนิเวศน์วิทยาป่าไม้ ของประเทศอิตาลี ท่านมีความเมตตา ที่อยากจะให้เห็ดชนิดนี้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ท่านจึงเสนอว่า ท่านจะเอาเรื่องสถานที่เกิด แหล่งที่เกิด และชื่อท้องถิ่นของเห็ดกระถินพิมาน ตีพิมพ์ในเอกสารทางวิชาการระหว่างประเทศ ดังที่ท่านได้ส่งเมล์โต้ตอบมาหา ดร.อานนท์ ดังนี้

On Wed, Oct 2, 2013 at 2:42 PM, Giuseppe Venturella <
[email protected]> wrote:

Dear Prof. Auetragul
thank you for information and sorry for delay in reply to your message. I
am very fascinating on this Phellinus growing on Shorea and Acacia. Do you
know if these host plants are reported in any scientific publication? If
not Since I am a mycologist and also teaching Forest Botany I will be
interested in contribute to the ecological aspect of your studies and be
part of possible join publication on P. linteus.
Please let me know if you agree with such proposal.

Best regards
Giuseppe Venturella

ดร.อานนท์ ได้ตอบยอมรับและเห็นด้วย ที่ศาสตราจารย์ เวนทูเรนล่า ให้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง เห็ดกระถินพิมานในระดับนานาชาติได้ด้วยความยินดี

Dear Professor Auetragul
thank you for your kind answer and acceptance of my proposal of 
collaboration on Phellinus linteus host plants. I will quickly start 
to work on it. If I need additional information on Thai documents I 
will ask to you.
Best regards
Giuseppe Venturella
Anon Auetragul <[email protected]> ha scritto:

Dear Prof. Venturella,

I have definitely and fully agreed with your proposal since there is none
literature or report scientifically on P. linteus on Shorea and Acacea
plants apart from Thai documents, if possible please go ahead and if you
need any further information, please do not hesitate to let me know.

Best regards

Prof. Anon Auetragul