Reply To: เห็ดเป็นยารักษามะเร็งตับ

Home / Forums / สุขภาพ / เห็ดเป็นยารักษามะเร็งตับ / Reply To: เห็ดเป็นยารักษามะเร็งตับ

    May 15, 2017 at 8:09 am #4282

    ผู้ที่เป็นมะเร็งไม่ว่าระดับไหน ก็ถือว่าอันตรายมากครับ เนื่องจากเซลมะเร็งมันเจริญ แย่งชิงอาหารและทำลายอวัยวะของร่างกายทุกส่วนที่มันอาศัยอยู่และพลอยจะลามไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย มะเร็งตับก็เป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยเป็นกันเยอะมาก นั่นแสดงให้เห็นถึงภาวะการกินของเรานับวันแต่จะทานอาหารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งตับ ซึ่งมักจะมีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินเป็นส่วนใหญ่ อาหารปัจจุบัน เป็นอาหารที่ล้วนแล้วแต่แต่งสีสันกลิ่นรส ที่ล้วนแล้วเป็นตัวก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย และเจ้าอนุมูลอิสระในร่างกายนี่แหละคือ ปัญหาใหญ่ ที่มันจะไปจับกับเซลปกติ หรือไปกระตุ้นให้เซลมะเร็งที่แฝงหรือซุ่มเงียบอยู่ในร่างกาย ให้เจริญเติบโตก่อให้เกิดปัญหาได้ ส่วนใหญ่เราจะรู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อหมอตรวจพบว่าเราเป็นมะเร็งเสียแล้ว การรักษาโรคมะเร็งไม่ว่าด้วยกรรมวิธีไหน ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเวลา ทรัพย์สินเงินทองมหาศาล ผลของการรักษาก็ใช่ว่าจะได้ผลทุกกรณีเสมอไป ส่วนใหญ่การรักษาโรคมะเร็ง ก็ทำได้เฉพาะชะลอความรุนแรงของมะเร็งให้ช้าหรือเบาบางลงเท่านั้น แต่ร่างกายก็ยังมีเชื้อมะเร็งอยู่ การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน มักจะมุ่งเน้นไปที่การตัดหรือการทำลายเซลมะเร็งโดยตรงโดยใช้สารเคมีหรือฉายแสง แต่ไม่มีกรรมวิธีใดที่จะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ แถมส่วนใหญ่ การใช้ยา จะไปทำลายเซลที่ดี มีผลข้างเคียงอีกมากมาย ผลของการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง มักจะเสียชีวิตจากอาการข้างเคียงเป็นส่วนใหญ่ เพราะจะเกิดอาการอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำ โอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย ดังนั้น ปัจจุบัน จึงมีการตื่นตัวในการหันมาใช้วิธีการเสริมหรือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เพื่อต่อสู้เซลมะเร็ง และให้เรามีชีวิตอยู่ร่วมกับเซลมะเร็ง ซึ่งวิธีนี้ นับวันที่จะเป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจาก ผู้ป่วยมะเร็งมีโอกาสที่จะมีอายุยืนต่อไปได้ และจะไม่ทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวดมากนัก จากประสบการณ์ของเรา ที่ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้าย รวมทั้งมะเร็งตับนั้น เราเน้นที่การใช้เห็ดหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างภูมิต้านทานอย่างดี เช่น เห็ดกระดุมบราซิล(สายพันธุ์พื้นเมืองจากบราซิล) เห็ดกระถินพิมาน เห็ดฮุนชิ เห็ดไม๊ตาเก๊ะ เห็ดหลินจือ เป็นต้น โดยเอาทั้งเส้นใย ดอกเห็ดมาทำการย่อยโดยเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกเสียก่อน แล้วจึงนำมาผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสมกัน รวมทั้งสมุนไพรบางชนิด เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง หรือแม้ไม่เป็น แต่ก็จะป้องกันการเป็นได้เป็นอย่างดี เพราะส่วนผสมเหล่านี้ จะไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ท่่านสามารถทดลองได้ เมื่อเกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัวดูเหมือนจะเป็นหวัด หากทานเห็ดเป็นยาดังกล่าวเข้าไปในไม่กี่ชั่วโมง อาการหวัดของท่านจะหายและกลับมาสดชื่นใหม่ ด้วยเหตุนี้ จึงอยากแนะนำให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน้าร้าน เพื่อจะได้รับคำแนะนำในการใช้เห็ดเป็นยารักษาโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายของญาติคุณ โทรไปคุยได้ที่ 029083308 และ 0860830202 ครับ