Reply To: สอบถามเรื่องโรงเรือน Evap กับการเลี้ยงเห็ดครับ

Home / Forums / การเพาะเห็ด / เรื่องทั่วไป / สอบถามเรื่องโรงเรือน Evap กับการเลี้ยงเห็ดครับ / Reply To: สอบถามเรื่องโรงเรือน Evap กับการเลี้ยงเห็ดครับ

  May 15, 2017 at 8:05 am #4276

  ความแตกต่างของเห็ดทั้งสองช่อคือ ซ้ายอยู่ในโรงเรือนครับ อุณหภูมิอยู่ที่ 28 องศา ส่วนขวาคือดอกที่ออกจากก้อนที่ตั้งไว้นอกโรงเรือนเนื่องจากเป็นราเขียว อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 34 องศา

  ตอนนี้กังวลกับค่าไฟฟ้า เพราะว่าผิดจากที่คำนวณไว้
  ทางแก้ไขคือเปลี่ยนมาใช้ มอเตอร์ 3 เฟส 1/2 แรง กินกระแส 1.1 A แทน (เดิมใช้มอเตอร์ 1 เฟส กินกระแส 4.2 แอมป์) น่าจะเป็นหนทางลดค่าไฟลงได้กว่าครึ่ง

  ตอนนี้ออกสม่ำเสมอดีครับ มีตุ่มเห็ดทยอยออกมาเรื่อยๆ เก็บต่อเนื่องได้มาเป็นเวลาสิบวันแล้วครับ และยังคงทยอยออกเรื่อยๆ ไม่เป็นรุ่นๆ คุณภาพดอก สีของดอก สม่ำเสมอดีมาก

  แต่มีปัญหาราเขียวครับ ตอนนี้คัดก่อนออกไปประมาณ 20 ก้อนจาก 300 แล้ว ไม่รู้ว่าเกิดจากการที่ช่วงวันแรกๆรดน้ำมากไปมั้ย ทำให้น้ำเข้าก้อนด้วย