Reply To: ใช้เห็ดรักษาโรคไตระยะที่ 5

Home / Forums / สุขภาพ / ใช้เห็ดรักษาโรคไตระยะที่ 5 / Reply To: ใช้เห็ดรักษาโรคไตระยะที่ 5

    May 13, 2017 at 1:52 pm #4260

    ถูกต้องแล้วครับที่คุณควบคุมอาหารอย่าไปตื่นเต้นอะไรกับค่าของไตมากนักว่ามันอยู่ในระยะอะไร ปวดร้าวหัวใจเสียมากกว่า เอาเป็นว่า เรารู้ว่า ไตเรามีปัญหา ก็พยายามควบคุมอาหาร อย่าให้ไตทำงานหนักเกินไป นั่นแหละตรงประเด็นที่สุด ไม่มียาอะไรหรอกครับ ที่จะรักษาโรคไตได้ดี เท่ากับควบคุมตัวเองในเรื่อง อาหาร ทีนี้ การที่เราเป็นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไตนั้น ก็เพราะไต มันทำงานหนักเกินไป จนกระทั่งมันอักเสบ พอมันอักเสบ ประสิทธิภาพการทำงานของมันก็จะเสื่อมลง

    ทีนี้ พอรู้ว่า ไตมันอักเสบ ก็รักษาตรงอาการอักเสบของมันสิ เหตุที่มันอักเสบ เพราะภูมิคุ้มกันเราไม่ดีพอ ทำให้มันอักเสบได้ ไม่มีกรรมวิธีอะไรที่จะรักษาอาการอักเสบได้ดีเท่ากับ การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ดีกว่าไปทานยาปฏิชีวนะ หรือที่เชื่อว่า มียาบำรุงไต ซึ่งเป็นไปไม่ได้ หากมีการอักเสบ ยังบำรุง ยิ่งไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบมากขึ้นอีก อย่างที่ว่า ทางที่ดีที่สุด คือ หาอะไรมาเสริมภูมิให้แก่ร่างกาย จะเป็นการรักษาที่ต้นของมูลเหตุที่ถูกต้องที่สุด ในวงการวิทยาศาสตร์ พบว่า สารธรรมชาติ ที่เรียกว่า เบต้า กลูแคน จะเป็นสารธรรมชาติ ที่มีอยู่ในยีสต์แดง และเห็ดแทบทุกชนิด คือ สุดยอด ในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมต้านทาน ที่จะมาต่อต้านเซลมะเร็ง เนื้อร้าย สิ่งแปลกปลอม รวมทั้งอาการอักเสบต่อร่างกาย ดังนั้น คำถามที่ว่า มีเห็ดอะไรบ้างที่ช่วยรักษาโรคไตได้บ้าง คำตอบคือ ไม่มี เห็ดชนิดใดที่จะไปรักษาโรคไตได้โดยตรง แต่เห็ดแทบทุกชนิด มีสารเบต้ากลูแคน ที่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน ที่จะมาต่อสู้ รักษา เยียวยาอาการอักเสบได้ มันจึงเป็นการรักษามูลเหตุทางอ้อม ผ่านขบวนการ สร้างและเสริมภูมิครับ