Reply To: ดอกเห็ดออกดอกหงิกงอ

    May 11, 2017 at 10:22 pm #4080

    หมู่นี้โดนถามบ่อยเหลือเกินเรื่องของเห็ดนางฟ้าภูฎาน หรือแม้แต่เห็ดนางรมเกิดมาแล้วดอกไม่สมบูรณ์ หมวกดอกห่อขึ้นหรือหงิกงอ ส่วนใหญ่หากเป็นฤดูอื่น มักจะเกิดจากสภาพการระบายอากาศภายในโรงเรือนไม่ดีพอ แต่นั่นสังเกตได้ง่าย และแก้ไขไม่ยาก โดยจะเห็นว่า ลักษณะดังกล่าว เกิดขึ้นตรงกลางโรงเพาะ ที่อากาศบริสุทธิ์เข้าไปไม่ถึง แต่ลักษณะเห็ดไม่สมบูรณ์ดั่งที่คุณเล่าอาการมานั้น น่าจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชอบความชื้นจัดมากกว่า โดยแบคทีเรียพวกนี้ จะเข้าไปทำลายหรือเจริญเติบโตในถุงหรือก้อนเชื้อ ที่เชื้อเห็ดอ่อนแอ เช่น ก้อนเชื้อใกล้จะหมดอายุแล้ว หรือแม้แต่ก้อนใหม่ ที่ทำการรดน้ำหรือมีความชื้นมากเกินไป อากาศเข้าไปภายในก้อนไม่ได้ เส้นใยบริเวณด้านหน้าบางส่วนจะตายไป เป็นเหตุให้เชื้อแบคทีเรียเจริญอยู่บริเวณนั้น เมื่อเส้นใยที่อยู่ลึกลงไปพยายามที่จะรวมกันเป็นดอกเห็ดใหม่ แต่พอผ่านบริเวณที่มีเชื้อแบคทีเรีย เชื้อดังกล่าวก็จะเข้าไปทำลายบางส่วนของดอกเห็ดได้ จึงทำให้ดอกเห็ดไม่สมบูรณ์ได้
    วิธีแก้ปัญหานั้น ควรทำการพักก้อนเชื้อและทำความสะอาดโรงเรือน หรือตรวจดูหน้าก้อนบ้าง ที่สำคัญ หากมีลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาก เมื่อพักหน้าก้อนแล้ว ควรใช้ฟังแบคคิวฉีดเข้าไปที่หน้าก้อนด้วย เพราะฟังคิวมีฤทธิ์เป็นกรด แบคทีเรียเหล่านี้ไม่ชอบความเป็นกรดก็จะฝ่อตายไป
    ขอบคุณคนเมืองน่าน คนบ้านใกล้กัน อย่างไรก็ตาม หากมีเวลาว่า แม้ว่าจะไม่มีปัญหาที่จะถาม ก็ขอให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเห็ดที่คุณทำอยู่ให้สมาชิกคนอื่นได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกัน