Reply To: สงสัย…การนึ่งก้อนเชื้อเห็ดครับ

    May 11, 2017 at 10:11 pm #4072

    โดยปกติ ผมไม่รังเกียจที่จะตอบคำถามให้แก่ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าอบรม แต่อยากรู้ เพียงแต่บางครั้ง มันค่อนข้างจะจำเจ ที่จำเป็นจะต้องรื้อฟื้นหรืออารัมภบทใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งในสภาพการณ์ที่ผมแทบจะไม่มีเวลาพอ ซึ่งต่างไปจาก ผู้ที่เคยผ่านการอบรมไปแล้ว อย่างน้อยก็มีพื้นฐานอยู่แล้ว จึงสะดวกที่จะตอบปัญหาเฉพาะเรื่อง เฉพาะจุดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คำถามของคุณ โดยได้ตัดเอาคำอธิบายของผมให้แก่สมาชิกนั้น ขอตอบว่า
    1. การนึ่งเชื้อเห็ดฟาง ไม่ว่าจะเป็นถุงแบบพับ หรือที่เขาเรียกว่า เชื้ออีแปะ หรือเชื้อก้อน (ทำก้อนแบบเห็ดในถุงทั่วไป) เขาจะนึ่งแบบพสาเจอร์ไรว์เท่านั้น หมายความว่า จะใช้อุณหภูมิประมาณ 95-100 องศาเซลเซียสก็พอ นั่นก็หมายความว่า ใช้เครื่องมือในการนึ่งเช่นเดียวกับเครื่องมือที่ใช้นึ่งเห็ดโดยทั่วไป เช่น ลังถึง ถัง 200 ลิตร หรือใช้อิฐมวลเบาก่อเป็นหม้อนึ่งก็ได้(ขณะนี้ถือว่าดีที่สุด ทนที่สุด ประหยัดทและถูกที่สุด)
    2. เวลาในการนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่า เราจะทำก้อนแบบไหน ใช้หม้อนึ่งประเภทไหน เอาง่ายๆ หากเป็นก้อนอีแปะ หรือก้อนแบบเห็ดถุง นึ่งในถัง 200 ลิตร ใช้เวลา 2 ชม. นับตั้งแต่ไอน้ำเดือดอย่างสม่ำเสมอ หากหม้อนึ่งใหญ่กว่านั้น ควรเพิ่มเวลาขึ้นไปอีก