Reply To: กากกาแฟนำมาผสมกับขี้เลื่อยได้ไหมครับ

    May 11, 2017 at 10:00 pm #4064

    จำได้ว่า ตอนที่อยู่ที่เมืองลอสเบนยอส ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2528 ที่บ้าน ดร. ดี แอล อุมาลี ท่านได้ให้การบ้านผมไปวิจัยเรื่องของกากกาแฟ ทั้งเปลือกเมล็ดกาแฟ และกาแฟที่คั่วแล้ว เอากากมาเพาะเห็ด ก็พบว่า เปลือกของเมล็ดกาแฟสามารถนำเอามาเป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะเห็ดได้ดีไม่แพ้ขี้เลื่อย แต่กากของกาแฟที่คั่วและชงแล้ว เมื่อนำเอามาเพาะเห็ด ผลผลิตไม่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันผลผลิตอาจจะลดลงเสียอีกด้วยซ้ำของการทดลองหลายครั้ง แต่ที่น่าสนใจ คือ กลิ่นของเห็ดมีกลิ่นกาแฟไปด้วย พวกคอกาแฟอาจจะชอบก็ได้ครับ