Reply To: ขอคำแนะนำเรื่องการกำจัดปลวกคะ

    May 11, 2017 at 9:33 pm #4041

    ต้องขอโทษครับที่ตอบช้า เพราะมัวไปล่าเห็ดโคนเสียหลายวัน แต่สนุกมาก และมีเรื่องดีๆที่น่าสนใจอีกมาก โดยจะทยอยนำเอามาคุยให้ฟังว่า เห็ดโคนไม่ใช่อร่อยทีสุดในโลกเพียงอย่างเดียว แต่มันยังมีสรรพคุณเป็นยาที่สุดยอดยิ่งกว่าอาหารหรือยาใดๆเทียบเทียมได้ แต่เห็ดโคนนั้น มันจำเป็นที่จะต้องอาศัยปลวกที่คุณและผมวางแผนจะฆ่ามันนี่แหละ มันจึงทำให้ผมค่อนข้างจะสับสนว่า เอ๊ะ นี่เราจะฆ่าเขา แล้วเราจะเอาเห็ดโคนที่ไหนมาทาน อ้าวอีกนัยหนึ่ง แล้วหากเราไม่ฆ่ามันๆ มันก็จะเหิมเกริมเข้าทำลายบ้าน ทำลายช่อง แล้วเราจะไปอยู่ไหนล่ะ เอาเป็นว่า เราจะฆ่าเฉพาะส่วนที่มันบุกรุกเราก็แล้วกัน แต่การฆ่าของเรานั้น เราจะฆ่าแบบบาปน้อยที่สุด โดยยืมมือคนอื่นฆ่าก็แล้วกัน เราจะไม่ฆ่าด้วยการประหัดประหาร ด้วยการใช้สารเคมีโดยเด็ดขาด เชื่อเถอะ สารเคมีที่ใช้ฆ่าปลวกทุกชนิด ไม่ว่าเป็นสารเคมีที่ถูกตัวปลวกแล้วตายทันที หรือค่อยๆตาย ล้วนแล้วแต่มีผลอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและผู้ที่สัมผัสกับมัน ดังนั้น คุณคิดวางแผนจะใช้วิธีทางชีววิะ๊นั้นถูกต้องแล้ว แต่วิธีนี้ มันจะเป็นการทำลายปลวกแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยปลวกจะกินจุลินทรีย์ที่เป็นพวกราสีเขียวบางชนิดเข้าไป ราสีเขียวนั้นได้แก่ Metarhizium anisopliae และ Beauveria bassiana โดยปลวกมันจะกินพวกสปอร์ของราพวกนี้เข้าไป หรือสปอร์ติดไปตามร่างกายของมัน เมื่อสปอร์ได้รับความชื้นและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มันจะงอกและเจาะชอนไชเข้าไปในร่างกายของปลวก มันจะสร้างสารพิษและกินอวัยวะภายในปลวก ทำให้ปลวกป่วยและตายไปในที่สุด เสร็จแล้วราพวกนี้ก็จะอาศัยซากศพของปลวกเจริญเติบโตต่อพร้อมทั้งสร้างสปอร์ใหม่อีกจำนวนมาก ปลวกตัวอื่นที่ผ่านมาอาจจะกินหรือมีสปอร์ของราเขียวดังกล่าว ก็จะมีอาการเฉกเช่นเดียวกัน ไปจนหมดรัง รวมทั้งพญาปลวกทั้งราชาและราชินีปลวกด้วย
    สำหรับเชื้อดังกล่าวนั้น ทางศูนย์ของเวลาอีกนิดหนึ่ง ที่จำเป็นจะต้องย้ายไปยังสถานที่ใหม่ ที่ไม่ใกล้กับสถานที่เพาะเห็ด ไม่เช่นนั้น เห็ดผมจะเป็นราเขียวไปหมด แต่ไม่นานหรอกครับ เราก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกนี้ออกมาแน่นอน ไม่เกินเดือนครับ โดยจะเอาไปเปิดตัวที่งานเทศกาลเห็ด ที่เว็นทรัล รามอินทรา ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ครับ