Reply To: วิธีกำจัดหนอน

    May 11, 2017 at 9:30 pm #4037

    หนอนที่คุณว่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นหนอนจากแมลงหวี่ ที่มันจะกัดกินเส้นใยดอกเห็ด และก้านเห็ด หากเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน มันมักจะเจาะเข้าไปกินก้อนเชื้อเห็ด บางคนรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเห็นแก่ได้ โดยไม่เห็นถึงพฺษภัยอันตรายต่อผู้บริโภค ก็จะมักง่ายใช้สารเคมีฆ่าแมลงใส่เข้าไปเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่เห้ดกำลังออกดอก จึงขอร้องอย่าใช้สารต่างๆพวกนี้ ควรใช้สารสกัดธรรมชาติ เช่น สารไล่แมลงภูมิเลิศ ที่มันจะทำให้แมลงไม่มาตอมหรือวางไข่ สารฟังแบคคิว ป้องกันไม่ให้ไข่ของแมลงฟักออกมาเป็นตัวหนอน และจะทำให้หนอนไม่ลอกคราบและตายในที่สุด หรือใช้ร่วมกับ คิวไมท์ก็ได้ เพราะมันจะมีจุลินทรีย์เข้าไปทำให้หนอนเป็นโรคตายครับ ทางที่ดีใช้แบบผสมผสานสนับสนุนกันจะดีกว่าครับ