Reply To: ลมหนาวเริ่มมาแล้ว ถึงเวลาที่จะตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อเอามาเพาะเห็ด

Home / Forums / การเพาะเห็ด / ปัญหาในการเพาะเห็ด / ลมหนาวเริ่มมาแล้ว ถึงเวลาที่จะตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อเอามาเพาะเห็ด / Reply To: ลมหนาวเริ่มมาแล้ว ถึงเวลาที่จะตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อเอามาเพาะเห็ด

  May 11, 2017 at 1:55 pm #4025

  สวัดดีครับอาจารย์ ผม ธิติ สมาชิกเลขที่ P94/2563
  ขอบคุณครับ สำหรับการอบรมการเพาะเห็ดในขอนไม้รุ่นที่1 ผมและสมาชิกหลายๆท่านรู้สึกประทับใจในอาจารย์มากครับ ผมจำไม่ได้ว่าได้อ่าน Forum ของอาจารย์ในกระทู้ไหนจำไม่ได้ครับ แต่จับใจความได้ว่า อาจารย์เองได้หลุดพ้นวิธีการเพาะเห็ดแบบเดิมๆ ที่ใช้ขี้เลื่อยยางพารา ซึ่งแต่เดิมนั้นไม่มีราคาค่างวดอะไร ซึ่งราคาต่อคันรถประมาณเกือบ 20,000 บาท โดยหันมาใช้วัตถุดิบอื่นๆทดแทน ไม่ว่าจะเป็น ซังข้าวโพด กระถิ่นสับ เปลือกถั่ว ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ดีมาก ไม่แพ้ขี้เลื่อยเพียงยางเดียว โดยทำให้เห็นและเป็นจริง ซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสตรวจสอบวัสดุเพาะสำเร็จรูป KAT-301 ของทางศูนย์ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง? ปรากฎว่าดูไม่ออกว่าเป็นอะไรบ้าง แต่นั้นก็ทำให้เรารู้ว่า สิ่งที่ใช้ในการทำวัสดุนั้นเราสามารถหาได้เองตามถิ่นที่แต่ละคนอยู่ ซึ่งลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี
  ส่วนการอบรมการเพาะเห็ดในขอนไม้รุ่นที่ 1 นี้ ผมเองมองว่าเป็นการตอกย้ำในเจตนารมณ์ ของอาจารย์อีกครั้ง ที่ต้องการให้สมาชิกและผู้ที่ต้องการสร้างรายได้จากการเพาะเห็ด ให้หลุดพ้นกับวิธีการแบบเดิมๆอีกครั้ง ซึ่งสามารถทำร่วมกับการทำเห็ดในถุงที่ได้เคยรับรู้มา โดยแต่เดิมนั้นผมเองก็เข้าใจว่า เห็ดในขอนไม้คือเห็ดขอนขาว ขอนดำ จึงได้มีการสอบถามทางศูนย์หลังจากขึ้น Banner ที่เวปไซต์ในวันแรกๆ ซึ่งวันต่อมาได้มีการเพิ่มข้อความว่า การเพาะเห็ดในขอนไม้(เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดโคนญี่ปุ่น) จึงได้ทำการลงทะเบียนทันที ซึ่งผมเองมองเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นความทุกข์ ความยากจน และพัฒนาตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขและศักดิ์ศรี

  ซึ่งผู้สนใจการอบรมการเพาะเห็ดในขอนไม้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2553
  สามารถสอบถามได้ที่ Anon Biotec
  เบอร์ 081-618-4594 (คุณนก)

  ขอบคุณครับ

  ธิติ รหัสสมาชิก L1/3