ตอบกลับไปยัง: การเกิดดอกเร็วไป

    พฤษภาคม 11, 2017 at 1:53 pm #4023

    ดูจากลักษณะของเส้นใยเห็ด ที่เจริญหนาแน่นมาก อาจจะเนื่องจาก อาหารที่ใช้ มันถูกย่อยได้ง่าย จึงสังเกตเห็นเส้นใยเห็ดเดินหนาผิดปกติ อย่างนี้ การเจริญเติบโตอาจจะช้า เพราะอาหารมันเยอะอยู่แล้ว มันจึงย่ำอยู่กับที่ที่จะกินอาหารที่เอร็ดอร่อย มากกว่าที่จะวิ่งไปหาอาหารที่มีน้อย ในลักษณะที่มีอาหารน้อย เส้นใยจะเดินบาง แต่เร็ว ส่วนเส้นใยที่แน่นทึบ น่าจะเกิดจากแสงมีมากเกินไป แสงที่มาก จะกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฎานรัดตัวให้ดูหนาขึ้น แต่การเกิดดอกเห็ด ขณะที่เส้นใยเจริญไม่ทั่วทั้งก้อน มีหลายสาเหตุ เช่น อาจจะเกิดจาก ภายในก้อนเชื้อ มีเชื้อแบคทีเรียบางชนิดอยู เช่น Pseudomonas putida เชื้อนี้จะไปแย่งอาหารเห็ด โดยจะเจริญบริเวณที่ก้อนเชื้อมีความชื้นสูง เชื้อเห็ดจะไม่เจริญเข้าไปในที่ที่มีแบคทีเรียดังกล่าวอยู่ ขณะเดียวกัน แบคทีเรียนี้ จะสร้างสารกระตุ้น เพื่อต่อต้านการเจริญเติบโตของเส้นใยเห้ด ขณะเดียวกัน สารดังกล่าว จะมีผลกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดรวมตัวกันเป็นดอกเห้ดได้เร็วยิ่งขึ้น แต่ผมว่า จากรูปที่เห็น ไม่น่าจะเกิดจากก้อนเชื้อเสีย แต่น่าจะเกิดจาก เมื่อไม่กี่วันมานี้ มีอากาศหนาวเย็นระลอกแรกที่เราสัมผัสได้เข้ามาแล้ว ลักษณะอากาศเย็นดังกล่าวนี้ จะมีผลอย่างมาก ที่จะกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฎานรวมตัวกันเป็นดอกเร็วกว่ากำหนด แม้ว่า เชื้อเห็ดยังเจริญไม่เต็มวัสดุเพาะ หรือ แม้กระทั่ง เชื้อเห็ดที่เลี้ยงไว้ในอาหารวุ้น หรือหัวเชื้อ เส้นใยก็จะรวมตัวกันเกิดดอกก่อนกำหนดได้ นี่คือ ธรรมชาติที่แท้จริงของมันครับ คงไม่ใช่เพราะได้ทำการถ่ายเชื้อบ่อยครั้ง เพราะปกติถ่ายเชื้อยิ่งบ่อย เชื้อยิ่งเสื่อมในการออกดอก หรืออกดอกช้าลงนั้นเอง